Åpner opp Øksnes rådhus igjen

Det er nå igjen mulighet å besøke rådhuset på Myre etter en lengre tids koronastengning.

Øksnes rådhus. 

Øksnes

På grunn av utbruddet av koronaviruset og Covid-19 har rådhuset på Myre har vært stengt for publikum siden 16.03.20. Det har videre vært innført en begrensning på at maks 5 personer kan være samlet samtidig, og at det skal være minst 2 meter mellom hver person. Tiltakene har vært i tråd med lokale og nasjonale retningslinjer for smittebegrensing.

Det planlegges nå en forsiktig letting på tiltakene slik at samfunnet kan fungere som normalt i større grad. Dette innebærer blant annet at Rådhuset åpnes for publikumsbesøk og publikumsmøter med inntil 5 personer tilstede.

Retningslinjer

  1. Det skal alltid vurderes om møtet/samtalen kan gjennomføres via telefon, teams eller andre kommunikasjonsplattformer før at det tillates besøk av publikum på Rådhuset. Denne vurderingen gjøres av saksbehandler.
  2. Alle møter og samtaler med publikum skal være avtalt og planlagt på forhånd, og det må avtales et fastsatt møtetidspunkt på forhånd. Publikum må vente utenfor Rådhuset til de blir hentet av saksbehandler.
  3. Det vil være den enkelte saksbehandler som tar stilling til om møtet/samtalen kan finne sted basert på vurderinger gjort av saksbehandler.
  4. Kommunetorget vil fortsatt være stengt for publikums henvendelser.
  5. Det tillates ikke større grupper enn 5 personer pr møte eller i møterommene.
  6. Det skal til enhver tid hver minst 2 meter mellom hver person.
  7. Det skal i minst mulig grad utveksles dokumenter eller gjenstander
  8. Personer som hoster, nyser eller har andre symptomer som tyder på smitte vil bli avvist.