– Kan ordfører begrunne sin uttalelse?

Silje Kristoffersen, Øksnes Ap, ber ordfører John Danielsen (Sp) begrunne sin uttalelse overfor Yngve Hansen (Ap) gitt i kommunestyret.
Øksnes

Silje Kristoffersen har bedt følgende brev oversendes ordfører Danielsen og skal betraktes som et grunngitt spørsmål til kommunestyremøte i Øksnes 16. juni:

«I forrige kommunestyremøte (5. mai 2020) kom ordfører med et svar til representanten Yngve Hansen på en interpellasjon hvor ordfører hevdet følgende:

«Når det gjelder bakgrunnen for at det i dag ikke er bygd lokaler til hjemmetjenesten samt omsorgsboliger, så er dette et valg som er gjort av posisjonen i forrige periode».

Representanten Yngve Hansen har i et åpent brev i etterkant av dette møtet bedt ordfører om å konkretisere denne uttalelsen. Så langt foreligger det ikke noe skriftlig svar fra ordfører på dette.

Jeg ønsker å sitere fra forarbeidet til ny kommunelov, hvor ordfører sin rolle beskrives blant annet på denne måten: «Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte, representerer kommunen utad, og er den samlende politiske skikkelsen innad».

Det betyr ikke at ordfører ikke kan delta i politisk debatt, men det stiller sterke krav til ordfører sin rolle. Når da ordfører velger å bruke talerstolen i kommunestyremøte til å komme med slike udokumenterte påstander som ordfører gjorde, er det grunn til å reagere.

Kan ordfører begrunne nevnte uttalelse fra kommunestyremøtet 5. mai i år?», spør Kristoffersen konkret.

I det VOL kontakter ordfører John Danielsen onsdag har han ennå ikke fått lest innholdet i spørsmålet fra Kristoffersen. Han sier samtidig at han ikke har for vane å svare på slike spørsmål i media før han har gitt sitt svar til kommunestyret.