Krever endring av start- og endepunkt på Dronningruta

Nyksund Vel krever at det gjøres endringer på Dronningruta.

Arkivbilde av Dronningruta. 

Øksnes

I nytt brev til Øksnes kommune og Vesterålen Turlag viser Nyksund Vel til gjentatte skriftlige og muntlige henvendelser hvor omlegging av Dronningrutas start- /endepunkt er tatt opp.

– På tross av dette har intet skjedd og vi krever nå at ting må skje, fastslår velforeningas leder Trond Helstad.

Han understreker at nåværende start/ende på Skåltofta medfører store parkerings- og trafikkproblemer. Situasjonen er uholdbar med tanke på sikkerhet og framkommelighet, mener foreningen.

– Besøkende turister og turgåere blir møtt av et vedvarende problem knyttet til dette. Ønsker virkelig Øksnes kommune og Vesterålen Turlag at dette inntrykket skal henge igjen etter besøket? Spør Helstad.

En annen ting som er påpekt tidligere er at nåværende skilt på Skåltofta er feil. Heller ikke dette er det gjort noe med, og spørsmålet er hvorfor intet skjer? Fortsetter velforeninga.

– Det er nå igangsatt arbeid som vil gi ny parkering på Opplandet, noe som prosjektgruppa for Dronningruta snarest bør ta stilling til da dette vil løse ovennevnte problemer på en utmerket måte. Vi ber om at saken nå tas på alvor og at dette nå kommer på plass. Saken vil bli fulgt opp fra vår side, fastslår Helstad overfor Øksnes kommune og turlaget.