Behov for færre sykehjemsplasser i Øksnes

Administrasjonen i Øksnes mener det er forsvarlig å ta ned 4 sykehjemsplasser når Elvelund 2, med 8 nye omsorgsboliger er ferdigstilt.
Øksnes

Kommunestyret i Øksnes diskuterte i dag en behovsanalyse for framtidige sykehjemsplasser.