Etablerer ekspress-etablererkurs i Vesterålen

Egga Utvikling AS har utviklet et konsept for ekspress-etablererkurs med målsetting oppstart av første kurs i oktober i år.

Fiskeriparken Egga Utviklings kontor på Myre. 

Øksnes

Sortland kommune har tatt initiativ til å få i stand et ekspress-etablererkurs på nett. Egga Utvikling AS har utviklet konseptet, og det er en målsetting med oppstart av første kurs i oktober. De øvrige vesterålskommunene er inviterte til å delta i prosjektet og å dele på kostnadene.

– Det er viktig at personer som er arbeidssøkere eller ii en situasjon der de ønsker å endre sin arbeidssituasjon får tilbud om å gjennomføre etablererkurs. Å være i arbeid er normalt sett viktig for folkehelsa. Nettbasert kurs gjør at terskelen til å bli med, blir lavere, anfører næringskonsulenten i Øksnes kommune i sitt administrative vedtak om deltakelse i prosjektet.

Vesterålskommunene har fått tilført ekstra midler til bedriftsutviklingsfondet i forbindelse med Covid 19-pandemien. Midlene er øremerket tiltak som kan medføre økt sysselsetting.

Formålet med kurset er helt i tråd med formålet for bruken av Covid19-tilskuddsmidler: legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfordringer, behov og potensial, påpeker næringskonsulenten i Øksnes i sin vurdering.

Øksnes kommune bevilger på denne bakgrunn midler på inntil kr. 47.400 til medfinansiering av ekspress-etablererkurs i Vesterålen i regi av Egga Utvikling AS/Sortland kommune.