Ber innbyggerne være med på dugnaden: – I fellesskap skal vi komme oss gjennom dette

Den siste uken har Øksnes kommune fått påvist fire nye smittetilfeller av koronaviruset. Nå ber ordfører John Danielsen (Sp) innbyggerne om å være med på den nasjonale dugnaden slik at kommunen unngår flere smittetilfeller.

Ordfører i Øksnes, John Danielsen (Sp).  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

– Viruset bryr seg ikke om kommunegrenser og vi vet at det kan spre seg videre til andre kommuner. Derfor er det viktig at alle deltar på den store nasjonale dugnaden. I fellesskap skal vi greie å komme oss igjennom dette, sier han til VOL fredag kveld.

– Vil fortsette å gi gode tjenester

I Øksnes har de gjennomført begrensninger innenfor blant annet skole og helse, i tråd med de nasjonale retningslinjene. Dette betyr for eksempel at innbyggere må holde seg hjemme hvis de ikke er helt i form.

– Hvis folk ikke følger dette og vi skulle få et lokalt smitteutbrudd, må vi gå inn med lokale tiltak for å bekjempe smitten, sier Danielsen.

Ved Øksnes rådhus har de også innført begrensninger for å hindre flere smittetilfeller.

– De ansatte anmodes til å ha møter over Teams fremfor møter med fysisk tilstedeværelse. Vi har også gjort det slik at besøkende på rådhuset må melde seg i servicetorget og så blir de anvist til saksbehandler. Vi ønsker ikke å stenge ned rådhuset. Vi vil fortsette å gi gode tjenester til folket, men for å kunne gjøre det er vi avhengige av at smitteverntiltakene blir fulgt slik at vi ivaretar både de besøkende og de ansatte, sier han.

– Det virker

Som i resten av landet har både den offentlige og den private sektoren i Øksnes blitt bedt om å i størst mulig grad redusere reisevirksomheten i jobb. Privatreiser som ikke er helt nødvendige bør så godt det lar seg gjøre også unngås.

Danielsen viser til at all smitte som kommunen hittil har hatt har vært importsmitte. Ved bedriften Øksnes Entreprenør (ØE) har det vært fire tilfeller av smitte blant innleid arbeidskraft. Ordføreren sier at den ordningen som i dag er rundt innleid arbeidskraft fungerer.

– Det virker at all innleid arbeidskraft blir kjørt rett i karantene, sier han.

Samtidig oppfordrer ordføreren innbyggerne til å så godt det lar seg gjøre redusere antall nærkontakter de har per dag.

– Hvis vi kutter en del kontakter vi har per dag vil dette ikke bare redusere sjansen for å bli smittet, men også gjøre smittesporingsarbeidet ved smitte mye enklere, mener han.

Danielsen mener også at sannsynligheten for at mennesker med svekket immunforsvar skal bli smittet med koronaviruset blir mye mindre hvis smitteverntiltakene blir fulgt.

– Jeg ber folk om å ha en forståelse for at konsekvensene er mye større hvis disse blir smittet, sier han.

Han er klar over at det er mange som gjennom denne pandemitiden har følt seg ensom.

– Men man kan fortsatt bruke telefonen eller ta seg en tur ut på kafé og på butikken, men man må følge de smitteverntiltakene som er, understreker han.

– Trygt å handle lokalt

Ordføreren sier at han har vært i kontakt med en del handels- og servicevirksomheter i kommunen, samt med hotellene.

– De er helt klare på at de skal legge til rette for øksnesværingene slik at de trygt kan benytte seg av de lokale tilbudene. Dermed er det muligheter for å kjøpe julegaver lokalt i kommunen, sier han.

Hvordan kommunen og næringslivet skal ruste seg før vinterfisket settes i gang har vært et tema i lang tid. Neste uke skal kommunen ha det tredje møtet med næringen for å forsøke å koordinere, utveksle erfaringer og retningslinjer i forkant av vintersesongen.

Danielsen sier også at det ikke er sikkert at torsketungeskjæring kan skje på samme måte som tidligere neste år. Samtidig understreker han at både kommunen og næringslivet ønsker å legge til rette for at barn og ungdom fortsatt skal kunne gjøre dette.

– Utrolig stolt

Ordføreren roser jobben som er blitt gjort av næringslivet, kommuneansatte og innbyggerne for å begrense smitte under pandemien. Han trekker frem administrasjonsledelsen, enhetslederne og kommunalsjefene i kommunen.

– Det er få som vet hvor mange timer de har brukt på å jobbe med smittevern. Jeg er utrolig stolt over den jobben de har gjort, sier han.

Danielsen understreker at det per nå ikke er aktuelt å sette inn lokale smittevernstiltak. Samtidig er han klar på at hvis det skulle komme et smitteutbrudd i Øksnes slik det har gjort i andre kommuner i landet, vil de gå inn med lokale tiltak, slik regjeringen og Stortinget sier at de kan.

Dette er de imidlertid et godt stykke unna.

– Nå skal følge reglene slik at vi kan ruste oss for vinteren og at alle kan feire jul sammen. Det er utrolig viktig i den varslede smitteoppblomstringen, avslutter han.