Kritisk til skole-kutt

Klubben ved Myre skole stiller seg svært kritisk til at det foreslås kutt i spesialpedagogiske tjenester og i lærertettheten ved skolen.

Myre skole.  Foto: Arkivfoto

Øksnes

I forbindelse med budsjettforslag for neste år, velger klubben ved Myre skole å påpeke at de er kritiske til de foreslåtte kutt i spesialpedagogiske tjenester, samt lærertettheten ved skolen. Arbeidsplasstillitsvalgt Grethe Holm i Utdanningsforbundet Øksnes viser til at det i innledninga til økonomiplanen heter: «Øksnes ligger uforholdsmessig høyt i forhold til tildeling av ressurser til elever med særskilte behov. Dette indikerer at vi antageligvis ikke har gode nok systemer innenfor tilpasset opplæring, og at vi må legge til rette for at flere elever kan ivaretas innenfor ordinær undervisning.»