– Ikke akseptabelt å klemme sine kjære

Kommunelegen i Øksnes ser seg nødt til å presisere sterkt at det ikke er lov å klemme sine kjære på institusjon.

Kommunelege Ellen B. Pedersen i Øksnes. 

Øksnes

Kommunelegen i Øksnes, Ellen B. Pedersen, har henvendt seg til alle pårørende som ønsker å besøke sine kjære på institusjon i Øksnes

Hun sier i henvendelsen at dessverre må hun igjen minne alle pårørende på, og presisere sterkt, at det overhodet ikke er tillatt eller akseptert at de klemmer sine kjære.

– Vi skulle så gjerne hatt mulighet til det, men husk at din klem kan være starten på et alvorlig sykdomsforløp hos den du er så glad i. Ser personalet at dere ikke overholder denne strenge ordren, får dere forbud mot å besøke deres kjære.
Så strenge er vi nødt til å være, fordi vi har ansvar for deres kjære, fastslår Pedersen.

Lille julaften opplevde de ansatte ved institusjoner i kommunen at de så gjentatte klemmer bli gitt til beboere i institusjonene.

– Dette kan vi ikke la fortsette. Vær så snill og hjelp oss med å unngå koronasmitte inn på institusjonene, selv om det er jul. Vi har ingen å miste, påpeker hun avslutningsvis i sin klare oppfordring.