Primex ønsker å utvide produkt-tilbudet

Fiskeforedlingsbedriften Primex på Myre søker om økonomisk støtte til å utvikle fabrikken.

Produksjon hos Primex (arkivbilde).  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

I søknad til Øksnes kommune om økonomisk støtte gjennom kommunalt næringsfond, påpeker styreleder Eirik Sørdahl at det trolig blir vanskelige forhold for avsetning av fisk i Europa kommende vintersesong.