Fiskeriministeren til Myre

Den 23. februar har fiskeridepartementet bekreftet at minister Odd Emil Ingebrigtsen kommer på bedriftsbesøk ved Myre Havbruk.

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Øksnes

Myre Havbruk vil under besøket demonstrere landets første godkjente veie- og tellesystem for hvitfisk. Veie- og tellesystemet er innført som et krav for godkjente anlegg for levendelagring i 2021 og vil fra og med 01.01.22 også være et krav for alle fiskemottak, heter det i en pressemelding fra selskapet.

Myre Havbruk har de siste årene jobbet med utarbeidelse og søknader for lokasjoner og har i dag etablerte FBA-konsesjoner (fangstbasert akvakultur), i tillegg til flere nye lokaliteter i distriktet Vesterålen. Lokalitetene har frem til nå blitt benyttet til levendelagring, men vil også kunne benyttes til oppdrett i nærmeste fremtid.

For fremtidige lokasjoner jobber Myre Havbruk med å få på plass merdkonseptet FLO-FLO. De nye merdene skal samle opp avfallet fra produksjonen i hensikten å skåne havfaunaen.

Konsept FLO-FLO med oppsamlingstallerken i bunn av merden. 

Levendelagring

Det knytter seg stor spenning foran kommende skreisesong på hvordan levendelagring belønnes til fiskerne. Tidligere år har det vært utstedt bonuskvoter for de som har valgt å benytte seg av levendelagring, opptil 30 % økt kvote. Det er vedtatt at dette også vil være likt for sesongen 2021.

Myre Havbruk har benyttet tiden før årets sesong på å fornye fortøyninger, poser og en generell opprustning av infrastrukturen.

Myre Havbruk har frem til i dag vært eiet 100 % av André Reinholdtsen. Myre Havbruk har i fjerde kvartal 2020 gjennomført en emisjon og fått med seg Kvæfjord Holding AS (Brynjar Kværnstuen) og Skogsøya Invest AS (Martin Kværnstuen) på eiersiden. Kvæfjord Holding AS og Skogsøya Invest AS deltok sammen med Myre Havbruk i større investeringsrunde i Primex Norway AS i oktober 2020.

Myre Havbruk ledes av Andre Reinholdsen og Martin Kværnstuen er styrets leder.

Protein og kollagen

Februar 2021 mottar Myre Havbruk sin mobile hydrolyse-container for fremstilling av protein og kollagen fra restråstoff på hvitfisk. Gjennom tilsetning av enzymer i prosessen kan vi fremstille «rene» proteinprodukter som holder en særdeles høy kvalitet, sier André Reinholdtsen i pressemeldingen.

Proteinet skal i første omgang kunne brukes som tilskudd innenfor sport og idrett, til restitusjon og prestasjonsfremmende preparater. Kollagen skal benyttes innenfor skjønnhetsindustrien.

For å sørge for at Myre Havbruk når ut i markedet med sine produkter har selskapet fått med seg Randi Bolstad med på laget, fortsetter Reinholdtsen.

Myre Havbruk har gjennom sin deltakelse i flere forskningsprosjekt på torskeprotein opparbeidet seg kompetanse på fremstilling av høykvalitets proteinprodukter. Målet er å skape en industriell produksjon av protein til human konsumering, basert på det som er tilgjengelig av restråstoff - en mye høyere utnyttelsesgrad av fisken, enn hva som gjøres i dag, påpeker selskapet.