Hålogalandsveien noe forsinket

Forarbeidene til prosjekt E10/Rv. 85 Tjeldsund-Gullesfjordbotn-Langvassbukt går som planlagt. Samtidig er mulig oppstart utsatt minst ett år.

Lofastkrysset blir en del av Hålogalandsveien. 

Øksnes

Bevilgningen på 106 millioner kroner i 2021 sikrer vegvesenets fremdrift med grunnerverv, særskilt granskning av kulturminner, flytting av høyspentlinjer og strømforsyning.