– Det er veldig mye bra båter, så de er nok mindre plaget enn før i tida

Raymon Klæboe, skipsfører på redningsskøyta Dagfinn Paust, mener bedre fiskebåter bidrar til at færre trenger hjelp fra redningsskøytene.

Redningsskøyta Dagfinn Paust, som er stasjonert på Andenes, hadde få oppdrag i fjor. Skipsfører Raymon Klæboe tror bedre standard på fiskebåtene er en av grunnene.   Foto: Erik Jenssen

Øksnes

Ifølge Redningsselskapet hadde redningsskøyta Dagfinn Paust, som har base på Andenes, 115 oppdrag i 2019 og 125 oppdrag i 2020. Raymon Klæboe, skipsfører på Dagfinn Paust, mener det er flere grunner til at færre kommer i havsnød.