Øksnes januar

Eiendomsoverdragelser i Øksnes januar 2021.
Øksnes

27/30 i Øksnes solgt for kr 1 675 000 fra Anne Grete Holm til Rita Elin Holst og Morten Holst. Fritt salg