Politiet på Myre er på flyttefot

Øksnes lensmannskontor er på vei inn i nye lokaler i Servicebygget.
Øksnes


Politiet på Myre skal flytte fra det gamle bankbygget til Servicebygget, og håper å være på plass i begynnelsen av september, står det å lese i en pressemelding.

Årsaken til flyttingen er at leieavtale i de nåværende lokalene opphørte med kort frist, fordi utleier selv ønsket å disponere lokalene. Ifølge politiet har det vært vanskelig å finne et nytt, egnet lokale på kort tid. Derfor falt valget på lokalene i Servicebygget, selv om de ikke har den ønskede universelle utformingen. Dette er en kortvarig leieavtale, og politiet har dialog med kommunen om muligheten for mer egnede lokaler på lang sikt.

Lokalene er i hovedsak kontorer for lokalt ansatte, og har åpent for publikum to dager i uka. De fleste publikumstjenester, som pass, er plassert på Sortland. Skulle det oppstå situasjoner der publikum med behov for universell utforming trenger å møte politiet på Myre, kan politiet ved behov oppsøke publikum der de er.

Leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, Per Erik Kalland Hagen, håper at løsningen vil fungere fint.

– Alternativet hadde vært en periode uten kontorer på Myre. Da måtte alle ha reist til Sortland, uansett funksjonskapasitet og ærend, sier Hagen i pressemeldingen.