Slik er framdriften for den viktige næringsveien

Utbedringen av veien over Frøskelandsfjellet er i rute. Ferdigstillelse er i hovedsak ut året, samt noe arbeid til våren.

Utbedringene av veien over Frøskelandsfjellet går etter planen.  Foto: Tommy Hansen

Øksnes

Før årsskiftet måtte anleggsarbeidene på Øksnes-siden av Frøskelandsfjellet innstilles. Dette skyldtes at man oppdaget langt mer myr i grunnen enn antatt. Prøvene som ble tatt var derimot langt bedre enn oppdragsgiver Nordland fylkeskommune fryktet og arbeidet skred videre.