– Gjeldende plan tar ikke høyde for hva vi faktisk driver med

Oppdrettsselskapet Øyfisk fikk dispensasjon av politikerne i Øksnes til å etablere torskeoppdrett ved en ny lokalitet. Statsforvalteren gjør om vedtaket og som er en endelig avgjørelse.

Kristian Klo er styreleder i oppdrettsselskapet Øyfisk AS.  Foto: Tommy Hansen.

Øksnes

Politikerne i Øksnes ønsket å gi oppdrettsselskapet Øyfisk grønt lys for å etablere en lokalitet for torskeoppdrett sør for Hjellsandøya, og innvilget dispensasjon fra kommuneplanen.