Ordføreren skifter parti

Jørn Martinussen skifter parti til Høyre før kommunevalget neste år.

  Foto: Erik Jenssen

Øksnes

– Jeg har informert årsmøtet i  ØTL (Øksnes Tverrpolitiske Liste, jour. anm.) om at jeg ikke stiller til gjenvalg på ØTL sin liste ved kommunevalget neste år, skriver Jørn Martinussen, ordfører i Øksnes kommune i en pressemelding onsdag.

– Samarbeidet innad i ØTL har vært meget godt, og ØTL har lagt ned et betydelig arbeid til beste for Øksnes. Men jeg har alltid hatt mitt ideologiske ståsted i Høyre, skriver han videre.

Martinussen meldte seg i 2012 inn i Høyre sentralt, men har til nå vært tilknyttet ØTL lokalt.

Avslutningsvis skriver Martinussen at han er motivert for å gjøre en innsats for Øksnes samfunnet sammen med de tillitsvalgte i Øksnes Høyre.

– I den utstrekning Øksnes Høyre ser seg tjent med å nominere meg, vil jeg takke ja til det, skriver Martunissen.