Raser mot Helse Nord

- Jeg har kjempet noen kamper mot sentraliseringsivrige instanser. Ikke i noen annen sak har det fremstått mer opplagt for meg at sentralmakta tar feil.

- De må slutte å sitte inne på kontorene sine, de må ut og planlegge! Rolf Kristensen tar et oppgjør med bytenkingen. Foto: Harstad Tidende 

Øksnes

Lederen for Sykehusets Venner Rolf Kristensen har som rådmann i Lødingen kjempet mot Forsvaret, mot Telenor, fylkeskommunen, mot statlige etater og mot ulike helseforetak for å slå ring om desentraliserte tilbud.

Etter gårdagens møte med Helse Nord-ledelsen om Øre Nese Hals-klinikken på Myre er han sint.

Les også: Helse Nord står på sitt

- De rikker seg ikke en millimeter! Det eneste de slår fast, er at Myre ikke er aktuelt. De slår en sirkel med passeren, og de som da kommer i passerspissen er Lakselv i Finnmark, Finnsnes i Troms og Sortland i Nordland. Vi forstår det ikke.

- Feil å diskutere avstand

- Men poenget er jo ganske tydelig formulert fra Helse Nords side: Det gagner flere mennesker at det ligger en klinikk i vegrysset Sortland, enn om det ligger ute på Myre. Man kommer jo ikke forbi at det er tett på fire mil ekstra til Myre for veldig mange av klinikkens brukere?

- Også vi i Sykehusets Venner er enige om at etablering på Sortland betyr mange tusen sparte reisemil, men det er faktisk ikke det som er poenget i denne saken. Dette handler om hvorvidt vi skal ha en ØNH-spesialist i Vesterålen i det hele tatt.

Kristensen viser til at spesialister innen denne grenen ikke vokser på trær, og at det derfor er viktig å ta en mann som Erik Zadig på alvor når han sier at det er i Øksnes han vil bo og arbeide.
- Alternativet er at denne typen folk rett og slett ikke kommer hit for å etablere seg. Så enkelt er det, sier Kristensen, som mener Helse Nord ser seg helt blinde på avstandsargumentet.

- De aller fleste av de 25.000 pasientene Erik Zadig har behandlet siden klinikken åpnet i 1989 er fra andre steder enn Vesterålen, folk som allerede har reist langt. Hva betyr de siste ekstra fire milene for dem, egentlig?

- Et skinnende eksempel

Kristensen mener Helse Nord gjør en tabbe ved å ikke backe opp det som skjer på Myre.
- Istedenfor å bygge opp om Erik Zadigs klinikk på Myre, så vil de undergrave hans grunnlag for å drive ved å trekke ut deler av driftsgrunnlaget, og heller etablere en konkurrent på Sortland. Hvorfor kunne heller ikke Helse Nord slå seg for brystet og si "se her - se hva vi får til i Vesterålen"? Det er helt vanvittig at de ikke ser mulighetene i samarbeide, istedenfor å motarbeide Zadigs klinikk, mener Kristensen.

- Du blir skikkelig varm og heit av denne saken?
- Ja, dette engasjerer meg virkelig. For dette er ei bytenking vi må ha bort. Vi må bort fra dette, vi må ta hele landet i bruk. Helse nord skulle heller trekke frem Zadig som en suksess å være stolt av istedenfor å snakke ham ned. Jeg mener han står modell for en annen måte å trekke spesialister nordover på.

- Men det er kanskje ikke uforståelig at det blir slik? Det er vel gjerne at planleggerne tenker sirkler rundt befolkningskonsentrasjoner, og ønsker å plassere slike tilbud i midten?

- De må slutte å sitte inne på kontorene sine, de må ut og planlegge! De må ut og møte folk der de bor, og ikke bare planlegge for byene. De må ikke tro at det som fungerer på bygda helt uten videre fungerer i byen. De må skjønne hva det er som får tingene til å fungere, og det har de helt klart ikke skjønt i saken om Øre Nese Hals-klinikken på Myre, avslutter Kristensen.