- Hva slags liv kommer den til å få?

Hvalekspert Tiu Similä sendte VOL en e-post etter å ha sett bilder og film av spekkhogger-ungen som nå holder til i fjæresteinene ved Alsvåg. Vi gjengir e-posten i sin helhet.
Øksnes

SE VIDEO: Babyhvalen ser deg dypt i øynene. Så begynner den å skrike.

LES SAKEN: Her roper hval-ungen for å finne familien sin

LES OGSÅ: Ser på muligheten for å berge hvalen

Det er litt vanskelig å anslå alderen på spekkhogger-ungen, men jeg tipper på Ca. ett år. Spekkhoggerne kan få unger året rundt, men de aller fleste kalvene blir født fra november til januar.

Dieperioden er ett år, men kalvene begynner å spise fisk under den tiden. De kan die opp til toårsalderen, men som alle andre pattedyr er de første månedene viktigst.

Jeg tror dessverre dette dyret har svært dårlige odds. Spekkhoggerne er flokkdyr, og de jager som regel i en flokk. For eksempel vil en vellykket "sildjakt" kreve mye samarbeid fra flokkmedlemmer. Spekkhoggerne spiser sild som de har slått i svime med halefinnen, og jeg regner med at denne spekkhoggerungen spiser fersk fisk hvis man legger den i vannet fremfor den. Helst sild, laks eller annen fet fisk.

Spekkhoggerne "lærer" å bli spekkhoggere. Utrolig mye av adferden er noe som de lærer seg når de vokser opp i en flokk; jaktstrategier, sosial adferd etc. Ett godt eksempel på dette er historien om Keiko som vokste opp i fangenskap og manglet dermed ferdigheter for å kunne returnere til havet. Den forble helt avhengig av mennesker for å få mat.

Denne spekkhogger-ungen i Alsvåg kan ikke klare seg selv. Ettersom den har vært uten sin flokk i hvert fall fem dager nå, er den sikkert ganske sulten og antagelig stresset. Grunnen til at den nesten strandet ved Instøy var nok det at det var en grunn sandstrand som gjør ekkolokalisering, spesielt for ett uerfaren dyr, vanskelig.

Som en nødløsning akkurat nå kan man som sagt tilby denne unge spekkhoggeren fisk. Men det etiske dilemmaet er hva man skal gjøre videre. Jeg er av den meningen at disse dyrene burde få leve med familieflokken sin. Spekkhoggerne (både hanner og hunner) blir i den flokken de er født til hele livet (de parer seg mellom flokker), det sier kanskje litt av betydningen av flokken. Hvis ungen mates, så kan den klare seg, men man kan spørre seg hva slags liv den kommer til å få.

Å få den returnert til sin familie burde skje snarest, men er nok ikke praktisk gjennomforbart. For det første vet man ikke familietilhørigheten og for det andre er spekkhoggerne nå på vei sørover til sildens gytefelter. Å få denne ungen transportert dit og få den gjenforent med sin familie er nok en helt umulig oppgave.

Jeg er ikke sikker hva slags myndighet som har ansvar for dette dyret. Jeg mener selv at den burde få slippe, ettersom sjansen for at den skal kunne leve som normal spekkhogger er meget liten. Men dette må andre enn meg vurdere. Transport til ett akvarium er i hvert fall ikke å anbefale! Å leve i et basseng er ikke ett liv for en spekkhogger...