Fengsel og erstatning for seksuell handling mot mindreårig

En mann fra Vesterålen er dømt til fengsel i 45 dager og må betale 40.000 kroner i oppreisning til fornærmede etter å ha utført seksuelle handlinger på ei jente som var 11 år da overgrepet skjedde.

FENGSEL: En mann fra Vesterålen er dømt til fengsel i 45 dager for å ha utført seksuelle handlinger mot ei mindreårig jente. Han må også betale 40.000 kroner i oppreisning til fornærmede. 

Politiloggen

Det vesterålingen er dømt for skjedde i Harstad sensommeren/høsten 2017. Vesterålingen overnattet på samme rom som sin datter og fornærmede.


Overgrepssak i Vesterålen tingrett:

– Tiltalte bør få 45 dagers fengsel for beføling av barn under 14 år

– Dette er en litt spesiell sak som bygger på fornærmedes forklaring. Tiltalte husker ikke noe av dette, men legger til grunn at fornærmede snakker sant og at hun har opplevd det hun sier. Derfor legger påtalemyndigheten ned påstand om 45 dagers fengsel, og da er det trukket fra 15 dager for tiltaltes medvirkning til å komme til bunns i saken.

 

Retten legger til grunn av tiltalte var sterkt beruset da han kom tilbake til boligen der de overnattet etter en kveld på byen.

Fornærmede forklarte at tiltalte spurte henne om å komme opp i senga tiltalte lå i. De to jentene lå på en luftmadrass.

– Hun turte ikke å si nei til dette fordi hun ikke ville at noe dumt skulle skje. Hun tenkte ikke over hva dette dumme kunne være, men tenkte at det kom til å bli rart om hun sa nei, heter det i dommen.

Var redd

Oppe i senga skal vesterålingen ha strøket henne over rumpa og brystene utenpå klærne. Fornærmede forklarte også at vesterålingen hadde trukket dyna over dem, men at hun tok dyna vekk fordi hun ikke ville ligge tett inntil tiltalte med dyna over seg.

Etter hvert spurte fornærmede tiltaltes datter om ikke hun også ville komme opp i senga, noe hun gjorde. Datteren la seg mellom de to, før tiltalte igjen la seg tett inntil fornærmede. Fornærmede la seg deretter tilbake på luftmadrassen.

– Hun har anslått at hun holdt seg våken i iallfall en time fordi hun tenkte over det som nettopp hadde skjedd og syntes det var ekkelt. Hun ventet på at de andre skulle sovne og var redd for at tiltalte skulle gjøre noe igjen. Hun var redd for at han skulle ta det lenger, heter det i dommen.

Tipset Kripos

Retten skriver at fornærmede ikke fortalte om hendelsen til noen voksne, men i jula 2017 nevnte hun det for sin søster, uten at noe mer skjedde.

– Saken ble først kjent for politiet da fornærmede sammen med en venninne sendte inn et tips via Kripos sin tips-side 22. juli 2018. Dette blir etter rettens beregninger omtrent ni måneder etter at hendelsen fant sted, heter det i dommen.

Seksuell handling

Tiltalte forklarte i retten at han aldri kunne tenkt seg å gjøre noe seksuelt med fornærmede, men at han ikke husker noe fra episoden.

– Retten finner det klart at tiltaltes handlinger oppfyller de objektive kravene til seksuell handling etter straffeloven $ 304. Tiltalte, som er 38 år eldre enn fornærmede, får fornærmede over i sengen han lå i, han strøk henne flere ganger over rumpen og også tre ganger over brystet, heter det i dommen.

Vesterålen tingrett mener videre at handlingen tiltalte utførte var seksuelt motivert.

– Retten legger i denne sammenheng vekt på at tiltalte sa til fornærmede at hun måtte si fra dersom det ble ubehagelig. Etter rettens oppfatning er dette uttrykk for at tiltalte forstod at han beveget seg over en grense, heter det i dommen.

Tillitsforhold

Retten legger vekt på at fornærmede hadde et tillitsforhold til tiltalte.

– Ved straffutmålingen legger retten vekt på den store aldersforskjellen mellom tiltalte og fornærmede. I skjerpende retning legger retten også vekt på tiltalte har begått et tillitsbrudd overfor fornærmede. Fornærmede har som venninne av tiltaltes datter gått inn og ut av tiltaltes hus i lang tid. Kort og godt var tiltalte en person som fornærmede skulle kunne stole på, heter det i dommen.

I formildende retning har tiltalte akseptert fornærmedes forklaring og sagt at forklaringen måtte legges til grunn.

– Tiltalte har anført at retten ved vurderingen av straffverdigheten må se hen til tiltaltes tilstand, og at man kan legge til grunn at dette ikke ville ha skjedd om han var edru, heter det i dommen.

Må reageres merkbart

Vesterålen tingrett mener at det må reageres merkbart i denne typen saker og satte derfor straffen til fengsel i 45 dager.

Tiltalte må også betale 40.000 kroner i oppreisning til fornærmede og 3.000 kroner i saksomkostninger til staten.

Når det gjelder oppreisning, skriver retten at fornærmede ikke kan lastes for at det tok lang tid før hun snakket med voksne om saken fordi hun ikke turte å si fra.

– Retten mener også det er klanderverdig at tiltalte mens han alene hadde ansvaret for to barn han skulle dele soverom med var så sterkt beruset. Tiltalte klarte ikke å sette grenser for seg selv under sterk beruselse, og retten mener tiltalte er å bebreide for at han satte seg i den situasjonen som han gjorde, heter det i dommen.

VOLs debattregler:

1. Debatt på VOL forhåndsredigeres ikke.
2. Trakassering, trusler eller hatske meldinger blir slettet.
3. Forøvrig oppfordrer vi til en saklig og respektfull tone i debatten.

Politiloggen