Kim ble tatt i fotoboks i Sverige, men hørte ikke noe mer. En måned senere kom tre politimenn på døra hans for å kreve inn boten

Kim Kloster Bjerge fikk bakoversveis da tre politimenn plutselig dukket opp på døra hans for å kreve inn en bot.
Sortland

– Jeg ble forbannet og sa rett ut at jeg ikke finner meg i å bli krenket på den måten.

Sortlandsmannen Kim Bjerge er yrkesjåfør og kjører langtransport. I midten av desember ble han «tatt i en fotoboks» i Sverige.

Kloster Bjerge forstod at han hadde kjørte for fort og forventet at det etter hvert ville komme et brev i posten i forbindelse med overtredelsen. Det kom aldri. Saken skulle etter hvert ta en noe overraskende vending.

– Ble sjokkert

En måned senere dukket det i stedet opp tre politimenn på gårdsplassen hans hjemme på Sortland. Tjenestemennene fortalte at de kom i forbindelse med boten og ønsket nødvendige personopplysninger.

– Jeg ble sjokkert og trodde nesten ikke det jeg så. Det vanlige er jo at det kommer et brev i posten der man blir spurt om man godtar forelegget eller ikke. Jeg har ikke fått tilsendt noen dokumenter i saken. Det kom aldri noe som helst, ingen telefon eller faktura, sier han.

Kloster Bjerge ble kraftig provosert av politiets opptreden og legger ikkje skjul på at det kokte over.

– Jeg ble forbannet og sa rett ut at jeg ikke finner meg i å bli krenket på denne måten. Å møte opp uten forvarsel hjemme folk er ikke vanlig prosedyre i denne type saker, sier han.

– Var helt stumme

Når politiet dukker uoppfordret opp hjemme oss hos menig mann og kvinne, er det noe folk flest forbinder med arrestasjoner eller i verste fall melding om dødsfall. Kloster Bjerge er glad for at han var til stede da politifolkene meldte sin ankomst.

– Samboeren min reagerte veldig. Tenk om hun hadde vært alene hjemme. Da hadde hun blitt virkelig redd og trodd at noe alvorlig hadde skjedd med meg. Å skremme folk på denne måten skal ikke være nødvendig, sier han ettertenksomt.

Etter hvert syntes sortlandsmannen at politifolkene virket mer og mer brydde over opptrinnet.

– De var helt stumme og sa ingenting. Kanskje de innså at de hadde trødd feil, slår han fast.

Reagerer på ressursbruk

Kloster Bjerge synes det er en merkelig ressursbruk at politiet sender tre politimenn for å kreve inn en bot.

– Politiet klager stadig på at de ikke har nok ressurser til å fare hit og dit. At de da kan sende tre mann hjem til meg er snodig, sier han.

Årsaken til at de oppsøkte Bjerge hjemme, ifølge politifolkene, var at de ikke hadde personinformasjonen hans, som var nødvendig for å skrive ut forelegget. Dette er også noe sortlandsmannen reagerer på.

– Å få tilgang på den informasjonen må være den enkleste sak av verden for politifolk og kan ikke være mer enn et tastetrykk unna, sier han.

Aksepterte boten

Kloster Bjerge presiserer at han ikke har problemer med å akseptere boten på 1500 kroner, men  han synes hele saken har vært veldig rar.

– Jeg er veldig opptatt av å følge de reglene som gjelder og godtok selvsagt boten. Samtidig forventer jeg at også politiet følger regelverket, noe de neppe har gjort i denne saken.

Nå håper jeg at politiet ikke gjør samme feil en gang til og at andre slipper å oppleve det samme. Det er hovedårsaken til at jeg står frem med denne historien, konkluderer Kim Kloster Bjerge.

Kjenner ikke saken

Regionslensmann Per Erik Hagen, sier at han ikke kjenner til den konkrete saken og kan derfor bare uttale seg generelt om saken.

 At det kom tre politimenn på døra mener han har en naturlig forklaring.

– Det var nok en politipatrulje i tillegg til en politistudent, noe som er helt vanlig. Med få unntak opererer våre politifolk alltid i tospann. At det i tillegg er med en praksisstudent er ikke unormalt, sier han.

– Når det gjelder uniformene så er det ingen tvil. Til syvende og sist er vi en beredskapsorgansisasjon og uniformen er tross alt arbeidsantrekket vårt. Sånn er det bare. Det er heller ikke alltid slik at det har skjedd noe alvorlig selv om politiet dukker opp hjemme hos folk, fortsetter regionlensmannen.

– Ikke greit

At Kloster Bjerge opplevde situasjonen som ubehagelig, synes Hagen derimot ikke er greit.

– Det er ikke meningen at vi skal skremme folk og det er mulig at saken burde vært løst på en annen måte. Siden jeg ikke kjenner detaljene er det vanskelig for meg å kommentere saken. Men det kan tyde på at det har skjedd en glipp et eller annet sted her og det er ikke bra, sier Per Erik Hagen.