Helse- og Omsorgssjef Sture Jacobsen i Sortland kommune:

- Beklager lang ventetid på Sortland Legekontor

Kommunalsjef i Helse og Omsorg, Sture Jacobsen, beklager lang ventetid på legekontoret i Sortland.

Sture Jacobsen leder avdeling familie og helse i Sortland kommune. (Arkivfoto)  Foto: Gard Michalsen, SortlandsAvisa

Sortland

Sortland kommune har over noe tid slitt med lang ventetid på telefon, lang ventetid på time og til dels lang ventetid på å komme inn til legen ved oppmøte.

De siste ukene har denne situasjonen blitt forverret opplyser Helse- og Omsorgssjef i Sortland kommune, Sture Jacobsen.

- Det er nå alt for lang ventetid. Årsaken er at det er sykdom blant legene og svært vanskelig å skaffe vikar, sier han.

Kommer vikar

Det er gjort en avtale med vikar som ankommer i neste uke. I tillegg kommer enda en vikar om 14 dager.

- Dette vil avhjelpe situasjonen, men ikke løse problemet helt. Det settes inn tiltak nå som vil forberede kapasiteten ved kontoret i noen grad. Det forventes effekt av dette i løpet av april måned, sier Jacobsen.

Han ber om forståelse for situasjonen.

- De som jobber ved kontoret står på og gjør sitt ytterste for at befolkningen skal få et så godt tilbud som mulig.