Fortsatt lang ventetid ved Sortland legekontor:

Jobber for å korte ned ventetiden

Mandag i forrige uke fikk Sortland legekontor en ny legehjemmel. Det vil på sikt kunne løse kapasitetsproblemene, men det er ennå en lang vei å gå.

Helse og omsorgssjef i Sortland, Sture Jacobsen. Foto: Espen Mowinckel Pettersson 

Sortland

– Det er på tur oppover ved legekontoret nå. Vi fikk fra mandag av en ny legehjemmel ved kontoret slik at vi øker kapasiteten med én lege. Det er det vi trengte for å på kort sikt hente oss inn i den generelle driften, sier Helse- og omsorgssjef i Sortland kommune, Sture Jacobsen.

Totalt har man frem til nå hatt tretten legehjemler i Sortland, der ni av de har vært ved Sortland legekontor.

Sykemeldinger, fri etter vakt, avspasering og ferieavvikling har imidlertid ført til store problemer ved kontoret over lengre tid. Det toppet seg for to uker siden. Da hadde man kun én lege på jobb. Situasjonen var da så ille at en i to dager måtte stenge laboratoriet for å ha kapasitet til å takle akutte situasjoner.

Den nye stillingen ved kontoret løser opp noe av floken, men det vil likevel gå lang tid før de får kontroll. Fortsatt er det over én måneds ventetid på legetime, og det ser ikke ut til å løse seg ved det første.

– Vi hadde hatt behov for ei slik økning ved en normalsituasjon. Vi har en del sykemeldinger fortsatt, så denne stillingen bidrar bare til at vi er betydelig bedre rustet nå enn for to uker siden, men er ikke med på å løse noe på kort sikt, sier Jacobsen.

Les også: Nesten fritt for leger på Sortland legekontor

Ikke arbeidsmiljø

Legekontoret har i vinter hatt mange sykemeldinger. Jacobsen vil ikke gå inn på hva slags sykemeldinger det er snakk om. SA har fått flere tips om at dette skal ha med dårlig arbeidsmiljø å gjøre. Dette avkrefter Jacobsen.

– Det er nytt for meg. Jeg kjenner årsaken til hver og en av sykemeldingene. Jeg vil ikke gå inn på hver enkelt av de, men kan si med sikkerhet at det ikke har noe med dårlig arbeidsmiljø. Mitt inntrykk er tvert imot at vi har dedikerte leger som trives i jobben, sier han.

– SA har blitt tipset om at det er enkelte leger ved kontoret som har ansettelsesavtaler som gjør at de er mye borte, og at dette igjen fører til overbelastning på andre og at det på grunn av dette er et dårlig arbeidsmiljø. Er det noe hold i dette?

–Jeg kjenner, som nevnt, til hver enkel årsak til hver enkel tsykemelding og vet at ingen av de er relatert til arbeidsmiljø. Men arbeidsmiljøet er prøvd nå på grunn av overbelastning med mange leger som er borte. Jeg kan ikke avvise at alle typer fri ikke fører til overbelastning på andre. Det er vel naturlig i alle jobber, sier Jacobsen.

De fleste leger i Sortland er, ifølge Jacobsen, fastlønnet og lønnsavtalene er knyttet til to kategorier. Leger med spesialisering og uten. De to har litt forskjellig profil. Leger med spesialisering har lavere fastlønn og en andel bonuslønn knyttet til refusjon for hver enkelt konsultasjon. De avtalene har også bedre avspaseringsordninger. Leger uten spesialisering har igjen større fastlønn, mindre bonuslønn og færre muligheter for avspasering.

– Dette er avtaler legeforeningen har fremforhandlet med arbeidsgiver. Det har, så vidt meg bekjent, aldri vært noen uenighet om disse avtalene. Tvert imot har jeg inntrykk av at de ansatte er veldig godt fornøyd med disse avtalene.

Les også: Beklager lang ventetid

Tar selvkritikk

Når situasjonen har vært og er så kritisk ved Sortland legekontor, tar Jacobsen kritikk på i alle fall én ting.

– Vi kunne nok dimensjonert opp legetjenesten på et tidligere tidspunkt. Kanskje allerede i fjor kunne vi økt kapasiteten. At vi ikke gjorde det da har ført til at vi har en underkapasitet og er på hælene i dag. Det gjør at vi blant annet ikke tåler planlagt fravær så godt som vi burde, sier han.

Helsehusløsninga

Helse- og Omsorgssjefen sier at man på lang sikt ser løsningen. Nemlig et såkalt helsehus, som er i planleggingsfasen på Sortland.

– Vi har vært på besøk ved helsehuset i Harstad kommune denne uken. Det var lærerikt. Målet er å få på plass en slik løsning her i Sortland også. Det vil føre til at vi kan samle alt med helse å gjøre under ett tak som igjen vil føre til gode tverrfaglige løsninger, sier han.

Dagens Helsehus holder til i tidligere Harstad sykehjem. Det inneholder en kommunal akutt døgnenhet med fem senger, en rehabiliteringsavdeling med ni senger og en like stor post for sluttbehandling av pasienter. Kommunen har planer om et nytt, topp moderne hus i 2018. Denne modellen er i planleggingsfasen i Sortland. Det er bevilget penger til planlegging og foreløpig planer for huset skal opp i formannskapet 14. april.

– Vi er imponert over det de planlegger i Harstad. Vi er nok et års tid bak dem i planlegginga nå. Her vil vi samle alt av helsetjenester under ett tak. Vi vurderer også å knytte noen sengeplasser til et slikt hus for å få noen korttidsplasser tilgjengelig.

For frem til et helsehus er på plass, vil det være press på en legetjeneste som er vokst ut av sine fysiske rammer i Sortland.

– Slik det er ved de kommunale legekontorene i Sortland så har vi vokst oss ut av de fysiske lokalene. Det hindrer en opptrapping av legehjemler ut over det vi har i dag. Frem til vi får på plass et helsehus vil det derfor være for oss å få dette til å gå rundt på en så bra måte som mulig frem til det er på plass.

Målsetning

Den umiddelbare målsettingen på kort sikt er å få ned ventetiden.

– Vi må få ned ventetiden på legetimer, som i dag er på 3-4 uker. I tillegg må vi få ventetiden på venterom ned på et nivå som føles akseptabelt for brukerne. Det får vi ikke til med det første, men lover at vi jobber iherdig for å få dette til så raskt som overhodet mulig, sier Jacobsen.

Det kanskje viktigste momentet er også å få ned ventetid på telefon.

– Det er nok det som for mange oppleves som mest frustrerende. Brukerne kommer tidvis ikke gjennom til oss. Vi jobber med å få denne ventetida ned.

Det er fortsatt mulig å få akuttimer ved legekontoret. Jacobsen sier det er utfordrende for personellet som må flytte timer i en allerede presset avtalebok for å få plass til nye.

– Men akuttimer får de som trenger det i henhold til behov, sier Jacobsen.