– Legesituasjonen er så vanskelig at det er umulig ikke å sette inn tiltak

Rådmannen i Sortland må gjøre grep for å sikre en stabil og god legekapasitet i kommunen.

Illustrasjonsbilde 

PREKÆRT: Rådmann Johnny Kvalø mener man må gjøre tiltak nå for å løse den vanskelige legesituasjonen i Sortland. 

Sortland

Torsdag i neste uke er det møte i driftsutvalget i Sortland, og en av sakene som skal opp, er legesituasjonen i kommunen.

Driftsutvalget har bedt rådmann Johnny Kvalø om å finne løsninger på den vanskelig situasjonen knyttet til driften av legetjenesten i Sortland.

Ifølge sakspapirene skal løsningen innebære at det skaffes nye lokaler for driften i Søndre Frydenlund legesenter, og at det legges opp til en overkapasitet i tjenesten.

– Må sette inn tiltak

Hovedutfordringen er at de fysiske rammene både ved kontoret på rådhuset og kontoret i Søndre Frydenlund allé er sprengt, og at det ikke finnes muligheter til å utvidelse.

I tillegg skal det ha vært vanskelig å skaffe vikarer ved kortere og lengre fravær blant legene.

Rådmann Johnny Kvalø foreslår følgende løsninger i saken:

  • Det anskaffes nye lokaler til driften av Søndre Frydenlund legesenter
  • Inntil to leger flyttes over fra kontoret ved rådhuset til nytt kontor
  • Tjenesten dimensjoneres med en viss overkapasitet for å møte dagens utfordringer i vikarmarkedet

– Legesituasjonen i Sortland er nå så vanskelig at det er umulig ikke å sette inn tiltak. Rådmannen mener at de forslåtte tiltakene er de som best kan gi en god og stabil situasjon, skriver han i papirene til driftsutvalget.

Les også: Beklager lang ventetid

Mange kommer utenfra

Sortland kommune har i dag 13 legehjemler pluss én turnuskandidat. Det er i alt 10.941 personer som har fastlege i Sortland, det er 730 flere enn det er innbyggere i kommunen.

At mange fra andre kommuner velger å ha fastlege i Sortland, at NAVs oppfølgingsstrategier av sykemeldte er endret og vikarmangelen fører til et konstant økende behov for legetjenester i Sortland, ifølge rådmannen.

– I Sortland kommune har en vært klar over at disse endringene skulle få konsekvenser for legetjenesten, men en har hele tiden vært litt for sent ute med å øke kapasiteten, mener rådmannen.

– Det har vært vanskelig å forutse hvor stor konsekvens endringene ville gi for fastlegene og det har samtidig vært svært utfordrende å få de gitte fysiske rammene til å strekke til.

Les også: Nesten fritt for leger på Sortland legekontor

Neppe helsehus før 2021

Rådmannen legger også vekt på at legekontoret på rådhuset er bygget for en betydelig lavere drift enn det som er tilfelle i dag.

– De siste utvidelsene av kontorplass er gjort uten at det egentlig har vært rom for det. Dette gir et kontor med uhensiktsmessig mange leger og store logistikkutfordringer.

Sortland kommune er i gang med å planlegging et nytt helsehus, som skal romme legetjenesten i framtiden.

– Det er usikkert når et nytt helsehus kan stå ferdig, men noe før 2021 er neppe realistisk, tror rådmannen.

Les også: Tillitsvalgt støtter legens kritikk (Melbu)

Ikke dårlig arbeidsmiljø

Legekontoret har i vinter hatt mange sykemeldinger. Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen i Sortland ville i april ikke gå inn på hva slags sykemeldinger det er snakk om.

VOL fikk flere tips om at dette skal ha med dårlig arbeidsmiljø å gjøre. Dette avkreftet Jacobsen.

– Det er nytt for meg. Jeg kjenner årsaken til hver og en av sykemeldingene. Jeg vil ikke gå inn på hver enkelt av dem, men kan si med sikkerhet at det ikke har noe med dårlig arbeidsmiljø. Mitt inntrykk er tvert imot at vi har dedikerte leger som trives i jobben, sa han den gang.

Les mer: Fortsatt lang ventetid ved Sortland legekontor