- Lave becquerelverdier i Sortland

– Vi vil ikke gjøre nye målinger nå, sier eiendomsavdelingen i Sortland etter radonsaken i Hadsel ble avslørt.
Sortland

Radon er en radioaktiv gass som i verste fall kan føre til lungekreft. I 2014 mottok Hadsel kommune målinger som avslørte høye radonfunn i flere undervisningsrom på skoler i Melbu og Stokmarknes. Vesteraalens Avis kunne forrige fredag avsløre at elever, foreldre, lærere og politikere ikke ble orientert om saken.

Hadsel-ordfører Siv Aasvik ba om en snarlig gjennomgang av innemiljøet ved skolene i kommunen. Men hvordan er tilstanden på skolene i Sortland? Er det foretatt kontroll de siste årene, og hva har i så fall resultatene vist?

Målinger i 2013

Ifølge Odd Lydersen, eiendomsforvalter og rådgiver ved Sortland Kommune Eiendom, ble siste radonmålinger ved skolene gjort i 2013.

– Sortland kommune gjennomfører radon-målinger i samsvar med pålegg fra Statens strålevern. Siste målinger var i 2001 og 2013.

– Hva har resultatene vist?

– Resultatene viser at i rom beregnet for såkalt varig opphold i kommunale bygg ikke overstiger målingene kravene for å iverksette tiltak.

– Hvordan er rutinene generelt for radonmålinger ved skolene og barnehagene i Sortland?

– Ved pålegg fra Statens strålevern eller mistanke om forhøyde Bq-verdier gjennomfører vi målinger over en periode på 2-3 måneder ved utlegging av sporfilmer. Sporfilmene sendes til analyse på godkjent laboratorium, og kontrolleres av godkjent firma.

– Vil Sortland kommune gjøre noe spesielt etter avsløringene fra Hadsel?

– Vi har hatt relativt ferske radonmålinger i våre kommunale bygg og vil ikke iverksette nye målinger i denne omgangen.

Med i prøveprosjekt

Fra og med 1. januar 2014 bestemte Statens strålevern at alle kommunale bygg beregnet for såkalt varig opphold skal gjennomføre radonmålinger med dokumentasjon.

– Sortland kommune Eiendom gjennomførte i egen regi radonmålinger med sporfilm første halvår i 2013, sier Lydersen.

Målingene ble gjennomført av Mosjø-selskapet Radon 222. Målingene ble også gjennomført i «ekstreme» rom, det vil si el-inntak, krypkjeller og tele-inntak, og sporfilmene ble sendt til analyse hos MRM Konsult AB i Luleå i Sverige.

– Konklusjonen fra firmaet Radon 222 ved undersøkelsen i 2013 er at det i Sortland kommune er gjennomgående lave bequerelverdier.

Lave verdier

Sortland kommune var i 2013 også med i et prøveprosjekt hvor Statens strålevern har gjennomført elektronisk langtidsmålinger i et utvalg av skoler og barnehager i Norge. Fra Sortland var to skoler (Strand og Sigerfjord) og to barnehager (Vestmarka og Sigerfjord) med i undersøkelsen.

– Resultatene fra målingene viser at i rom for varig opphold overstiger vi ikke kravene for å måtte iverksette tiltak. Siden radon kan transporteres langs kabler og vann- og kloakkrør i grunnen, hadde vi forhøyede verdier i tilknytning til noen av disse, men ikke i rom for varig opphold, sier Lydersen.

Konklusjonen fra Statens strålevern på undersøkelsen tilbake i 2001 er at «hele Sortland kommune klassifiseres som et område med lav sannsynlighet for forhøyde radonkonsentrasjoner i boliger, siden alle resultatene ligger under 200 Bq/m3».

Årlige befaringer

Bygninger som prosjekteres i dag, utføres med radonforebyggende tiltak, slik at innstrømming av radon fra grunnen begrenses. Radonkonsentrasjonen i inneluft skal ikke overstige 200 Bq/m3.

– Sortland kommune Eiendom gjennomfører årlige tilstandsbefaringer i kommunale bygg, sier Odd Lydersen.

Ved disse befaringene blir Statens stråleverns krav til radonkonsentrasjon sjekket mot siste måling av Bq/m3 i såkalte rom for varig opphold i kommunale bygg.