Stor gudstjeste når biskopen kommer

Den nye biskopen tar sin første tur til Vesterålen.

Ann-Helen Fjeldstad Jusnes ble søndag vigslet til biskop i Sør-Hålogaland bispedømme. Foto: Knut Ivar Johansen / Den norske kirke / NTB scanpix 

Sortland

Fredag 10. juni får Vesterålen besøk av den nye biskopen i Sør-Hålogaland bispedømme, biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes.

Dette er hennes første offisielle besøk til Vesterålen som biskop.

Alle prestene deltar

I forbindelse med besøket vil det bli arrangert en stor gudstjeneste i Sortland kirke fredag kveld, skriver prost Jan Otto Fredwall i en pressemelding. 

I gudstjenesten vil alle prostiets prester delta sammen med andre ansatte og frivillige. Holand blandetkor og lokale solister vil også delta i gudstjenesten. Etter gudstjenesten blir det kirkekaffe.

Vil besøke alle

– Biskopen har selv ønsket å besøke alle prostiene i bispedømmet i løpet av hennes første tjenesteår som biskop, og nå er det altså Vesterålen som får mulighet til å bli kjent med henne. Vi håper så mange som mulig tar turen til Sortland kirke på fredag, sier Fredwall.

– Hun vil også i løpet av fredagen ha møter med både prester, kirkeverger og andre ansatte, slik at hun får dannet seg et bilde av vårt flotte prosti, legger han til.