Tidligere rådmann starter konsulentfirma

Tidligere rådmann i Sortland, Rolf Lossius, skal hjelpe lokale bedrifter.
Sortland

Alpha Konsulent AS er selskapet som skal jobbe mot både privat og offentlig virksomhet. Den tidligere rådmannen har jobbet innen offentlig forvaltning siden 1994 og ser nå en mulighet til å gjøre kompetansen tilgjengelig for andre.

– Jeg kan spesielt bidra med hjelp til omstilling, coaching og prosessarbeid, sier Lossius.

Les også: Rådmannen slutter

– Stort behov

Lossius forlot rådmannsstillingen på en noe kontroversiell måte da han inngikk en avtale med den politiske ledelsen i fjor høst. Da hadde politikerne brutt ansettelsesavtalen ved å innenfor fristen ikke gi beskjed om de ønsket en å fornye åremålsavtalen. Isteden ble Lossius gitt konsulentarbeid innad i kommunen.

Han har sin siste arbeidsdag 18. juli.

– Fra den datoen går jeg på ferie i kommunen, og er tilgjengelig for andre oppdrag, sier Lossius, som allerede har fått god respons på konsulentplanene sine.

– Ut fra hva jeg har fått tilbakemelding om, er det et stort behov for den tjenesten jeg skal tilby, sier Lossius.

- Vanskelig å få oversikt

Han peker på at offentlige prosesser kan være vanskelige å ha oversikten over.

– Forretningsdriverne er gjerne flinke på sitt område, men det er ikke så lett å vite hvordan offentlige saksprosesser fungerer. Da trenger du gjerne noe annet enn en ingeniør eller en advokat, du trenger noen som vet hvor de riktige henvendelsene skal gå, og hvilket forvaltningsnivå som er riktig å kontakte, sier Lossius.

Les også: Vet ikke hvorfor han ble fjernet

Samarbeider

Lossius ser for seg Midtre Hålogaland som sitt primærmarked.

– Tjenestene har egentlig ikke noen geografiske begrensninger, men jeg tror nok at nærområdet vil bli mest aktuelt.

Han er i ferd med å utvikle et forretningskonsept der advokattjenester og ingeniørkompetanse også vil være en del av porteføljen.

– Ved å inngå samarbeid kan jeg levere en mer fullstendig tjeneste, sier Lossius.

Han venter oppdrag fra flere hold når virksomheten settes ut i live.

– Selv om jeg har hatt anledning til å jobbe med sideprosjekter, synes jeg det er ryddigst å for alvor starte konsulentvirksomheten når arbeidet i kommunen er ferdig. Planen etter det er å spare bedrifter og offentlig virksomhet for tid og ressurser.