Stenges ute fra Vesterålsgata

Fem bedrifter på nedsiden av Strandskogjordet risikerer å bli stengt ute fra Vesterålsgata i et forslag til ny reguleringsplan. Bedriftene risikerer også å måtte ta millionregning for å koble området på en ny vei.
Sortland

I alt kan fem bedrifter med over 60 ansatte bli berørt av et forslag til regulering av Strandskogjordet på oversiden av Vesterålsgata. Reguleringsforslaget er et ledd i Coops etablering på oversiden av veien.

Innsigelser fra Statens vegvesen

Statens vegvesen har kommet med innsigelser på tidligere forslag for veiløsning, og satt krav til hvordan krysset Vesterålsgata-Steiroveien skal utformes. Det nye reguleringsforslaget tar hensyn til innsigelsen fra vegvesenet, med den konsekvens at de to avkjørslene ned til Byggmakker, Vesterålen Caravan, Jakobsen Engros, Eik-senteret og Biltrend bygges igjen og blir helt stengt for trafikk.

– Vi er positive til Coops etablering, og vi skal nok finne en løsning for inn- og utkjøring av området, sier Kjetil Strand, konsernsjef for Byggmakker, Marius Steiro, gårdeier og Arvid Nybord, daglig leder og eier i Biltrend.

Aktørene er positive, men de levner liten tvil om at det er mye som nå er satt i spill.

Les også: - Næringslivet må være med å betale

Kostbart

De tre næringsaktørene snakker på vegne av alle fem bedrifter som er etablert i området.

– Vi synes det er viktig å komme med en felles uttalelse i forbindelse med framtidige løsninger for området vårt, sier trioen.

Selv om de er positive til at Coop etablerer seg, vil vegvesenets krav i ny reguleringsplan få store konsekvenser.

Konsekvenser:

To innkjøringer fra Vesterålsgata fjernes

Byggmakker mister parkeringsplasser

Vesterålen Caravan mister nesten hele området for oppstilling mot Vesterålsgata.

Det må bygges en ny vei på nedsiden av forretningsbyggene som kobles på veien ned til Sørhamna.

Bedriftene må i så fall snu fasadene og logistikken i bygningene nedover.

Bedriftene mister store arealer på det som i dag er baksiden av bygningene i forbindelse med ny vei. Disse arealene eier næringsaktørene.

Det er høyst uklart hvem som skal betale for en ny vei som kommer til å koste mange millioner kroner.

Byggmakker må rive et kaldlager som står på et areal de selv eier.

Coops etablering må trolig avstemmes tidsmessig med ny veiløsning for de fem aktørene på nedsiden av veien.

Les også: - Det er uvanlig at fylket finansierer kommunal vei

Helt ny vei

Stridens kjerne er å finne i en reguleringsplan fra år 2000. Planen innebærer en ny vei på nedsiden av de fem bedriftene, helt nede ved havet. Det er denne veien kommunen nå vurderer å få bygget, for dermed å skaffe de fem bedriftene tilgang på vei dersom innkjøringen fra Vesterålsgata stenges.

– Vi har allerede vært i møter med kommunen. Nå sist med blant andre ordfører, rådmann og teknisk sjef. Signalene tolket vi slik at kostnadene ved å bygge en ny vei må næringsaktørene dekke, sier trioen.

Coops planer er i utgangspunktet hektet av problemstillingen med ny vei på nedsiden av Vesterålsgata. Veien tilhører ikke området Coop vil regulere, og kooperativet har i ikke gjort annet enn å imøtekomme krav fra det offentlige og innsigelser fra vegvesenet.

I bunn og grunn handler det om hvem som skal betale for en ny vei som etter alle solemerker vil koste flerfoldige millioner kroner.

Vil fylle ut mer

De fem næringsaktørene ser helst at innkjøringen er slik som i dag, og at det i arbeidet med å finne en løsning for Coop også løser innkjøring tilnærmet som i dag.

– Dersom dette skulle bli umulig, er det et greit alternativ med vei på nedsiden av byggene. Å vende fasadene nedover er en stor kostnad vi får skjøvet over på oss, sier Nyborg, Steiro og Strand.

Deler av tomta på nedsiden er allerede fylt ut med stein, men fyllinga er ikke beregnet for vei med tungtransport.

– Området kan fylles ut mange meter til med skikkelig fundament. Veien kan legges i randsona til havet med en kyststi helt ytterst. Da kan vi beholde dagens areal og kanskje få litt ekstra, sier trioen.

Ingen avtale om betaling

Men kommunen har et problem. Ifølge næringsaktørene er det ingen avtale med kommunen som innebærer at næringsaktørene skal betale for veien. De har imidlertid en veirett om å kunne koble seg på det som er regulert som offentlig vei. En av aktørene har ikke denne veiretten til en ny vei på sjøsiden, og vil få problemer med sin drift om det ikke gjøres noe spesielt for denne aktøren.

Kommunen mener på sin side at bedriftene må påregne å måtte betale, om ikke helt, så delvis for veien. Ordfører Tove Mette Bjørkmo sier til SortlandsAvisa at løsningen med den nye veien kan skape presedens for andre næringsaktører langs Vesterålsgata (se egen sak).

At kommunen har et slikt syn, finner de nevnte næringsaktørene oppsiktsvekkende.

– Så lenge det ikke foreligger noen form for avtale om medfinansiering fra oss, synes vi at uttalelsene fra ordføreren er oppsiktsvekkende.