– Akutt at det gjøres noe med veien

UL Stortind har sendt et opprop til Sortland kommune hvor de ber om strakstiltak for utbedring av veien mellom Høgda til Sigerfjord skole. Kommunen på sin side ser ingen snarlig løsning.
Sortland

– Det er slitsomt å ta tak i dette igjen og igjen, men vi kommer ingen vei med kommunen om denne veien, sier Ingeborg Breines.

Hun har jobbet med å få gjort noe med veien fra Høgda til Sigerfjord skole i en årrekke. Ifølge henne har ikke det blitt gjort noen utbedringer siden Sigerfjordtunnelen kom i 1995.

Veien fra avkjøringen ved YX til Sigerfjord skole ble utbedret i fjor, mens veien videre altså har ligget brakk siden 1995.

– Nå er det akutt. Før så gikk flybussen og andre busser gjennom Sigerfjord, men nå har de sluttet. Jeg har snakket med flere busselskaper og de sier at en av grunnene er veiens dårlige forfatning, påstår Breines og legger til.

– At kommunen ikke har gjort noe for å utbedre veien siden 1995 er en skandale. En ødelegger bygder som ikke får oppretthold kommunikasjonsmidlene sine. Politikerne er godt fornøyd med å komme raskere fram gjennom tunnelen, men glemmer samtidig bygdene. Det er liten vits at kollektivtrafikken går gjennom fjellet. Den bør gå der det bor folk.

– Ikke penger

Konstituert rådmann i Sortland, Johnny Kvalø, forstår frustrasjonen, men heller samtidig kaldt vann på et mulig håp i hengende snøre om snarlig løsning.

– Sortland kommune er kjent med veistandarden i Sigefjorden og at det burde vært utbedret. Dessverre, er det slik at slike tiltak krever betydelige ressurser for å kunne gjennomføres, sier Kvalø og fortsetter.

– Inneværende år er det ikke budsjettert med større veitiltak i Sigerfjord, så innenfor eksisterende ramme lar deg seg vanskelig gjennomføre. Rådmannen tar innspillet med seg videre inn i budsjett- og reguleringsdebatten som starter nå i høst. Så kort oppsummert så er det foreløpig ikke noen konkrete planer om utbedringer.

– Bred støtte

Breines er ikke overrasket, men vil ikke gi opp kampen med det første.

Så langt har om lag 80 mennesker skrevet under på oppropet og Breines sier at hun er trygg på at brorparten av innbyggerne i Sigerfjord vil støtte saken.

– Så snart folk er kommet fra ferie og vi mobiliserer vil vi få med flere på oppropet, sier hun.

Positiv tunnel ble negativ

Da Sigerfjordtunnelen kom i 1995 betydde det mindre tungtrafikk gjennom Sigerfjord. Det var der og da positivt, mener Breines.

– Alle bortsett fra næringslivet i Sigerfjord var fornøyd med det. Hadde vi da visst at ledelsen i Sortland ville glemme helt av veien i Sigerfjord ville gleden kanskje blitt mindre, sier hun.

– Sigerfjord er jo beskrevet som en perle i kommunen. Det er jo da synd at denne perlen ikke tas bedre vare på.

I dag er det rett og slett farlig å ferdes på veien, mener Breines.

– Det er hull og dårlige veiskuldre. Når vi da i tillegg har flere sykkelturister på veien så kan det oppstå farlige situasjoner. Det er ikke holdbart.

Hun er også bekymret for bygdas langsiktige fremtid.

– Det er i dag noen yngre mennesker som flytter hit. Om man ikke gjør noe med veien som igjen kan gjøre noe med kollektivtilbudet, så er jeg redd for at bygd kan bli fraflyttet. Og færre tilflyttere betyr mindre skattepenger på kommunen. Dermed virker det for meg som galskap å ikke gjøre noe med veien så fort som mulig.