- Vil ta tid å gi et bedre legetilbud

Fortsatt må pasienter vente tre til fire uker på legetime ved Sortland legekontor.

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen sier det vil ta tid å bygge opp et tilfredstillende legetilbud i Sortland. 

Sortland

– I utgangspunktet så har vi fortsatt veldig trykk på legetjenesten i Sortland. Vi sliter med å ta unna behovet som er, sier Helse- og omsorgssjef i Sortland, Sture Jacobsen.

Sortland kommune økte tidligere i år med en hjemmel for legetjenesten for å bedre situasjonen. Siden det skjedde i april har likevel forskjellen kun vært marginal. Fortsatt er det tre til fire ukers ventetid ved legekontoret. Det er også lang ventetid for å komme gjennom på telefon.

– Aller verst er det på mandager, men også på andre tidspunkter i uka. Vi gjør så godt vi kan for å ta unna, sier Jacobsen.

Les også: - Vikarsituasjonen til høsten ser lysere ut

Permisjoner årsaken

Jacobsen forklarer at permisjoner er en stor del av årsaken til at situasjonen ikke har bedret seg nevneverdig.

– Vi har veldig mange permisjoner. Flere av de fødselspermisjoner. I tillegg har vi en kommuneoverlege som er i ett års permisjon.

For å dekke inn sistnevnte har de rekruttert innad i organisasjonen. Dette fører igjen til at andre stillinger må fylles. I dag har kommunen klart å skaffe vikarer, men fra september til november mangler en vikarer.

– Vi jobber iherdig med å få på plass disse så snart som mulig. Vi har ingen løsning i dag, men er trygg på at vi skal lykkes.

Les også: - Legesituasjonen er så vanskelig at det er umulig å ikke sette inn tiltak

Tar tid

Selv om en makter å få på plass full bemanning over tid vil likevel legetjenesten i Sortland være under press i lang tid fremover. En løsning på dette ble i våres fremmet politisk. Rådmannen har i Driftsutvalget fått fullmakt til å ta grep for å fikse dette. Det skal derfor på sikt legges opp til en overkapasitet på legetjenesten for å kunne ta svingninger i tilgangen til leger. Men for å få dette i gang, trenger legetjenesten nye lokaler.

– Vi har ikke plass til flere leger der legekontoret er i dag. Derfor får vi først mulighet til å få inn en overkapasitet når vi får større lokaler. Først må vi finne de, så må de tilrettelegges, så må vi flytte. Så det kan bli ei stund til.

Les også: Nesten fritt for leger på Sortland legekontor

Helsehus

På enda lengre sikt skal legetjenesten inn i et helsehus. Men det må først bli ferdigbehandlet politisk. Et slikt hus vil først være realistisk om flere år.

– Det er bedring på gang nå i og med at alle vikariater besettes. Det er ytterligere og i utgangspunktet tilfredsstillende bedring med nytt midlertidig kontor som tar høyde for overkapasitet. Men selvsagt er vi ikke helt i mål før helsehus er på plass, sier Jacobsen.