Mer enn hver tredje sortlandskvinne jobber med helse

Ved årsskiftet var det drøyt 5.000 personer fra Sortland som var sysselsatte. I dag kan vi plassere dem alle i 17 ulike næringer. Forskjellene mellom kjønnene er som ventet ganske store.

Over 1000 personer i Sortland jobber innen helse- og sosialtjenester. (Arkivfoto) 

Sortland

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som kan publisere detaljerte tabeller over hvilke bransjer folk fra Sortland jobber i om dagen.

Det er 5.013 personer fra Sortland som - i mer eller mindre grad - er i lønnet arbeid. Fordelt på kjønn teller vi 2.641 sysselsatte menn, og 2.372 kvinner.

Største bransje

Alt i alt er det bransjen «Helse- og sosialtjenester» som er størst blant innbyggere i Sortland kommune. Det er ingen overraskelse. Så mange som 1.009 personer herfra jobber innen dette fagfeltet. Hvor de jobber betyr ingenting, da statistikken er ført etter bostedsadresse.

Bransjen «Varehandel, reparasjon av motorvogner» er nummer to i Sortland, med 871 personer inkludert. Som navnet tilsier, så er det her både butikkmedarbeidere og folk på bilverkstedet.

I bransjen «Bygge- og anleggsvirksomhet» finner vi 483 fra Sortland – som dermed er tredje største bransje i kommunen. «Undervisning» følger så, med 437 personer.

Bedre kvalitet

- I fjor ble rapporteringen til NAV samordnet med rapportering til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen, forteller SSB på sine nettsider.

A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn tidligere.

- Den vil kunne gi svært detaljerte tall for utviklingen på arbeidsmarkedet. Det gjelder blant annet tall ned på kommunenivå fordelt på alder og næring, forteller SSB.

Den nyeste tabellen viser at det er 2.587.704 personer i Norge som sysselsatte. En liten overvekt av menn er det; 1.362.757 - mot kvinneantallet på 1.224.947.

Kjønnsforskjeller

Fordelt på kjønn i Sortland er det naturlig nok store forskjeller. Blant menn er det «Bygge- og anleggsvirksomhet» som er størst, da det her telles 450 menn. «Varehandel, reparasjon av motorvogner» er ikke langt etter, med sine 419 menn fra Sortland.

Blant kvinnene kommer «Helse- og sosialtjenester» suverent på topp, med 830 av de 2.372 kvinnelige sysselsatte fra Sortland. Mer enn hver tredje kvinne altså.

Nest største «kvinnebransje» i Sortland er varehandel, med 452 i tallet.

I hele Norge er det bransjen «Helse- og sosialtjenester» som er klart størst, med 20,6 prosent av alle sysselsatte i Norge. «Varehandel, reparasjon av motorvogner» følger med 13,5 prosent – og «Industri» som nummer tre med 8,3 prosent.

Fordelt på kjønn ser vi at «Bygge- og anleggsvirksomhet» er størst blant menn i Norge, med 14 prosent. Hos kvinnene er «Helse- og sosialtjenester» klart størst med over 35 prosent.

Statistikken til SSB inkluderer 17 ulike næringsgrupper. I dag kan vi presentere en komplett oversikt over hvor mange fra Sortland som jobber i hver av disse, fordelt på kjønn.