I Vesterålen for å få nye ideer til reiselivsnæringa i Monchegorsk

Maria Karimova fra Monchegorsk er i Vesterålen for å lære av reiselivet i regionen.
Sortland

I mange år har Sortland og Monchegorsk vært vennskapsbyer. Målet har vært samarbeid på tvers av landegrensene for å utvikle de to byene. Siden oppstarten har samarbeidet resultert i mer enn 80 prosjekter.

Vennskapet har brakt Maria Karimova (34), som jobber med turisme og økonomi i kommuneadministrasjonen i Monchegorsk, til Sortland mange ganger. Nå er hun på et tre ukers langt opphold i Sortland gjennom det såkalte Presidentprogrammet, hvor norske og russiske ledere er på hospitering hos hverandre for å lære av hverandres kulturer og arbeidsmetoder. 

Flere bein å stå på

Maria er 10 dager ut i oppholdet sitt, hvor hun skal lære mest mulig av reiselivsnæringa i Vesterålen. Hun er på jakt etter gode ideer å ta med seg hjem til Russland. 

- Jeg har lært masse, om hvordan dere jobber, hvordan staten bidrar med midler og hvordan små kommuner støtter opp om og utvikler turistattraksjoner og reiselivsbedrifter, forteller Maria til VOL.

Monchegorsk er ledende innen nikkel- og kobberproduksjon, og rundt 6000 av kommunens 45.000 innbyggere jobber ved hjørnesteinsbedriften Kola MMC.

- Vi er veldig avhengig av én næring, og mister du jobben ved nikkelverket, er det ikke så mye annet å gå til. Derfor jobber vi nå med å utvikle nye næringer. Reiseliv er én mulighet, som jeg er her for å lære mer om, sier Maria.

Industriturisme

Hun har blant annet besøkt Reno-Vest.

- Vi har en utfordring med søppel, mens deres land er veldig rent. Når jeg kommer tilbake til Russland vil jeg be om et møte med ordføreren og foreslå at vi kontakter Reno-Vest for å få råd om hvordan vi skal få bukt med utfordringene, sier Maria.

Under oppholdet i Vesterålen har hun også fått tro på at industriturisme kan være en vei å gå for Monchegorsk.

- Hos dere kan folk se hvordan laks produseres på oppdrettsnæringas visningsanlegg i Blokken. Kanskje kan vi få til noe lignende ved nikkelfabrikken, for å vise folk hvordan vi produserer metall. Jeg skal ha et møte med ledelsen i fabrikken når jeg kommer hjem for å diskutere dette, sier hun.

Oppholdet skal resultere i en artikkel som skal publiseres i et tidsskrift i Russland.

- Det har vært veldig fint å være her. Jeg har lært mye om reiselivet i Nord-Norge, og jeg tar med meg mange ideer tilbake til Monchegorsk.