Vil etablere «Barnehus» på Sortland

Ordfører i Sortland, Tove Mette Bjørkmo, jobber for å få et eget barnehus til Sortland.
Sortland

Statens Barnehus er et tilbud til barn og ungdom som kan ha vært utsatt for, eller vært vitne til vold eller seksuelle overgrep, der det foreligger en politianmeldelse. Tilbudet er også for voksne med en psykisk utviklingshemming. Statens Barnehus gir også råd og veiledning til privatpersoner og offentlige instanser i anonyme saker som er uavklarte.

– Jeg diskuterte det å få på plass et barnehus i Sortland med politimester Tone Vangen. Hun er positiv til dette, sier Bjørkmo.


Bistandsadvokat Trude Wold:

– 80-90 prosent av anmeldelsene henlegges

Bistandsadvokat Trude Wold, tror ikke Vesterålen er verre enn andre plasser, men også Vesterålen har overgrep og mørketallene er høye.

Bakgrunnen er at det i disse dager jobbes med å få på plass et barnehus i Mosjøen. Bjørkmo mener det er like naturlig å få på plass et Barnehus også i Vesterålen.

I dag må nemlig alle barn som skal i avhør til Bodø eller Tromsø for å bli avhørt.

– Ofte er det også over fjorten dagers ventetid på avhør i Bodø. Det er ikke ideelt. Dette er saker som ikke kan vente, sier Bjørkmo ,og peker på at kvaliteten på avhørene, og det at det forekommer raskt, er særdeles viktig.

Antall avhør ved Barnehuset i Bodø er av de høyeste i landet, sett per 1.000 barn.

– Avstanden fra Mosjøen til Bodø og fra Vesterålen til Bodø er like lang. Derfor er det naturlig at vi får et tilbud også her, sier hun.

Etterforsker flere overgrep per innbygger i Nordland enn i Oslo

Politiet i Nordland jobber med like mange voldtekter mot barn per innbygger i Nordland, som i Oslo.

Til Sortland

Bjørkmo mener at det er flere årsaker til at et barnehus bør ligge på Sortland og dermed serve store deler av den nordlige delen av fylket.

– Vi har god kompetanse på å jobbe med denne type saker i Sortland. Vi som kommune fikk prisen som beste oppvekstkommune, mye takket være det at vi over år har jobbet målrettet med forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge. Så vi vet at kompetansen på området er her. Politiet i Sortland styrkes og vi har barnevernet her. Derfor kommer vi til å strekke oss langt for å få dette på plass her på Sortland.

Vårins oppfordring:

– Se barna. Smil, og spør dem om de har det bra

Å se og bli sett er viktig, ifølge Vårin Sørmeland. Hun lover å tro på alle som trenger hjelp.

Prate med Mosjøen

Bjørkmo sier videre at det neste steget er å snakke med Mosjøen for å få høre hvordan de har gått frem.

– Jeg kommer til å ringe ordføreren i Mosjøen, og rådmannen ringer deres rådmann. Dette for å få en «oppskrift» på hvordan de har gått frem.

Videre vil det å få finansieringen på plass være det neste steget å ta.

– Politiet vet allerede at vi jobber med dette. De er positive. Så må jeg inn å prate med departementet for å få belyst behovet og jobbe med finansieringen.

Hva slags tidsramme en vil ha på dette, er usikkert.

– Vi kommer til å kontakte Mosjøen denne uka og så får vi se hvor lang tid dette tar. Det kan på mange måter ikke komme på plass raskt nok. Behovet er der allerede i dag, sier Bjørkmo.

13 anmeldelser for overgrep mot barn i år

I løpet av 2016 har det så langt i år vært 23 såkalte sedelighetssaker i Vesterålen. 13 av dem omhandler seksuell omgang med barn under 16 år.

Barnevernet enige

Lill Tove Lyså i Vesterålen Barnevern skulle gjerne sett at Vesterålen hadde et eget barnehus.

– Helt klart. I dag må barna reise til Tromsø eller Bodø. Det er en påkjenning som vi helst skulle sett de ikke hadde, sier hun.

Kostnadene er også store på reise og derfor ville et barnehus lokalt i Vesterålen vært å foretrekke, mener hun.

Hun forutsetter imidlertid at man har den kompetansen som er nødvendig for å ivareta de oppgavene man skal løse.

 

Bistandsadvokat Trude Wold:

– 80-90 prosent av anmeldelsene henlegges

Bistandsadvokat Trude Wold, tror ikke Vesterålen er verre enn andre plasser, men også Vesterålen har overgrep og mørketallene er høye.

– Ingen automatikk

Vesterålen Barnevern har ingen statistikk på hvor mange saker de har inne til behandling angående overgrep. Hun kan derfor ikke gå inn på hvordan tilstandene er i Vesterålen kontra andre regioner.

Ifølge Lyså er det ikke slik at barnevernet får bekymringsmelding hver gang det er mistanke om overgrep.

– Det er ikke naturlig at vi kommer inn hver gang det er mistanke, sier hun.

Hun utdyper det med at når en offentlig instans som skole, lege, helsesøster og lignende melder inn en sak, må de gjøre dette direkte til politiet. Barnevernet kan da ofte få melding tidlig fra politiet og ved flere tilfeller også være tilstede under avhør hos barnehuset.

Inn med tiltak

Det som likevel er det mest vanlige er at barnevernet jobber med tiltak når en sak blir avdekket til  ikke å være strafferettslig forfølgelig. Det kan være i tilfeller med omsorgssvikt hvor en ser at enkle tiltak kan føre til en bedret situasjon for barnet.