Passerer 400 millioner i omsetning i 2016:

– Det er helt vilt!

Salgssjef Trine Knudsen ved Myre fiskemottak bød på godt humør og store tall under Vesterålskonferansen.
Sortland

Lokale aktører innen fiskeri- og havbruksnæringa var godt representert på programmet til Vesterålskonferansen torsdag.

Ikke rart – for som konfransier Kine Johansen poengterte – er Vesterålen et av verdens mest matproduserende områder, med produksjon av enorme mengder sjømat som hver dag sendes ut i verden.

Et av selskapene som står for mye av dette er Myre fiskemottak. På ti år har bedriften økt omsetningen fra 30 millioner til imponerende 380 millioner kroner.

Salgssjef Trine Knudsen innledet med å konstatere at hun slett ikke er noen foredragsholder. Da hun var ferdig ble det hvisket "dagens beste" blant publikum i salen.

17 millioner kilo

Med små videosnutter, godt humør og imponerende store tall - fortalte hun om utviklinga til selskapet, som siden oppstarten i Myre havn i 2005 har hatt en rivende utvikling. På det meste leverer rundt 100 små og store båter fisk til mottaket, og så langt i år har de kjøpt 17 millioner kilo fisk ved fiskebruket.

– I oppstarten var jeg på jobbintervju med Ted (Endresen red.anm.) over en cola på Myre hotell. Han kunne ikke garantere meg mer enn 50 prosent stilling. Siden har jeg vel ikke vært hjemme, fortalte Knudsen - som selger all fisken som leveres på bruket.  

Store volum døgnet rundt

De har siden oppstarten investert mer enn 150 millioner kroner i anlegget på Myre.

– Omsetninga har økt i takt med investeringene vi har gjort. Vi ligger an til å runde 400 millioner kroner i omsetning i år på fiskemottaket. Inkluderer vi båtene og tørrfiskbedriften Notø, som vi også eier, passerer vi en halv milliard i omseting. Det er helt vilt! utbrøt Knudsen.

Konseptet og suksessfaktoren har ifølge salgssjefen vært enkel:

– Å kjøpe store volum 24 timer i døgnet hele uka rundt, sa hun.

Flere bein å stå på

Fiskemottaket har i hovedsak satset på ferskfisk, men Knudsen understreket viktigheten av at de har flere bein å stå på.

– At vi kan ta i mot fisk hele tida – skyldes at vi har flere bein å stå på. I tillegg til ferskfisken kan vi kan salte fisken, henge den på hjell til tørrfisk eller skjære filet.

Knudsen var helt klar på at de ikke hadde klart seg uten ei sesongbasert arbeidsinnvandring. I vintersesongen kommer mer enn 300 utlendinger til Øksnes for å jobbe ved Myre fiskemottak. De fleste er rumenere.

– Vi er helt avhengig av å ha folk med ei innstilling om at sesong er sesong, og at vi må peise på når det står på. Folk har sluttet å invitere meg i bursdager mellom januar og april, for da er jeg på kontoret konstant, sa Knudsen til humring fra salen.