Sortland idrettspark forfaller:

- Frykter at talentene går tapt

Idrettsparken ved Blåbyhallen er gått ut på dato og trenger sårt rehabilitering, slår brukerne av banen fast.

Lena Lena Darén fortviler over tilstanden til friidrettsbanen på Sortland idrettspark.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

– Idrettsparken forfaller mer og mer for hvert år. Det er så glatt og sleipt av lav, mose og annen forurensning at den er helt ubrukelig til enkelte øvelser som hekk, høyde og spyd. I vått vær er det til og med farlig med sprintøvelser, sier Lena Darén til SortlandsAvisa.

Darén er en av Sortland friidrettsklubb (SFIK) sine 62 aktive medlemmer og primus motor for å få i stand banen på idrettsparken.

Må ha piggsko

I juni sendte hun og andre brukere av banen et brev til formannskapet i Sortland der de ber om at banen blir renovert. Brevet er underskrevet av Sortland friidrettsklubb, idrettsrådet, flyktningtjenesten og flere skoler og barnehager, som alle bruker idrettsparken jevnlig.

«Den 27 år gamle idrettsparken er gått ut på dato, den trenger sårt rehabilitering», er konklusjonen i brevet.

Idrettsklubben mener det er svært problematisk å gjennomføre forsvarlige øvelser i vått vær på banen:

«Porene i dekket er så tette at vannet ikke renner gjennom og blir liggende på løpebanen. Vann, i kombinasjon med tilvekst av lav og mose, gjør at dekket blir svært glatt. Resultatet er flere fall under trening og i konkurranser. Skader forekommer, og vi frykter at det skal skje langt mer alvorlige skader».

Problemene med glatt dekke har ifølge brukerne av banne også økt de siste fem årene.

«Det er farlig selv med piggsko. Dekket oppleves glatt mot vanlige joggesko også i tørt vær! Piggsko er derfor blitt helt nødvendig å bruke, noe som gjør det vanskeligere, for eksempel for skoler, barnehager og andre å bruke idrettsbanen», påpekes det i brevet.

Dyprenset én gang

Idrettsparken stod ferdig 10. juni 1989, med tartandekke på løpebanen og gressmatte i midten. Dekket anses å ha en levetid på 20-25 år om det vedlikeholdes nok, forutsatt at det dyprenses jevnlig, i hvert fall hvert andre eller tredje år. I 2011 hadde anleggskontrollutvalget en befaring på idrettsbanen. Konklusjonen var at banen manglet vedlikehold, og de anbefalte dyprens, noe som ble gjennomført året etter.

– Nå er løpebanen 27 år gammel og tartandekket er dyprenset bare én gang, høsten 2012 – altså 23 år etter at dekket ble lagt. Da var det for sent, påpeker Darén.

Hun og SFIK er bekymret for at den dårlig tilstanden på banen fører til færre friidrettstalenter fra Sortland fremover.

– Vi har jevnlig hatt utøvere som hevder seg på nasjonalt nivå. Det er flere kommende talenter i klubben, men hvorvidt disse kan hevde seg nasjonalt, avhenger i stor grad av hvor mye de får trent og kvaliteten i treningen. I dag må vi avlyse flere planlagte treningsøvelser på grunn av farlig glatt dekke, noe som påvirker treningskvaliteten. Det er svært uheldig.

Mange brukere

Det er ikke bare friidrettsklubben som benytter banen. Skolene har mange kroppsøvingstimer her, og SFO, barnehager og funksjonshemmede benytter anlegget jevnlig.

– Banen brukes også av unge flyktninger. De er hyppige brukere av idrettsparken gjennom ulike typer uorganisert ballspill, både på gressmatta og løpebanen. Dette viser at idrettsparken er en viktig arena for integrering og positivt tidsfordriv for andre etniske grupper, påpeker forfatterne av brevet.

De nevner også at når Sortland idrettshall har vært stengt, på grunn av kakerlakkfunn og renovering, har mange idrettslag flyttet treningen til idrettsparken.

Optimist

Darén og SFIK håper å få statlige spillemidler neste år. For å kunne søke om spillemidler må anlegget være omtalt i en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett og fysisk aktivitet.

I år var idrettsparken nummer to på prioriteringslista. Men selv om to anlegg fikk midler, ble to andre anlegg valgt.

Sortland alpinklubb fikk en restbevilling på 314.000 kroner til Ånstadblåheia alpinanlegg, mens Sigerfjord IL fikk 250.000 kroner til BMX-løype ved Sigerfjord skole.

– De hoppa over oss og ga til BMX-løype i Sigerfjord i stedet. Vi ble veldig oppbrakt og følte oss forbigått.

Går på omgang

Men spillemidlene går på omgang, og nå er idrettsparken nummer én på idrettsrådets prioriteringslista.

– Det er rimelig sikkert vi får neste år. Men det er ikke nok midler. Anleggskomiteen sa for fem år siden at dekket var så slitt at det måtte skrapes av og få nytt. De anslo prisen til to millioner kroner. Jeg vil tro at prisen nå er på 2,5 halv millioner kroner. Dette er kommunen sin jobb, og det går ikke an å gjøre dette halvveis, sier Darén.

Det holder derfor ikke bare med spillemidlene.

– Vi og idrettsrådet, som representerer alle idrettene, prøver nå å få gjort også lokalpolitikerne oppmerksomme på at det som en gang var et praktanlegg, nå er forfalt. De sier de skal satse på å bedre folkehelsen, men da må de også investere i eksisterende anlegg, sier Darén.

Hun sier hun ikke har fått noen signaler fra kommunen om idrettsparken vil bli prioritert i neste års budsjett.

– Idrettsrådet, som representerer idrettene i Sortland og nå jobber sammen med oss om å få politikerne til å sette av penger til rehabilitering av idrettsparken. Jeg er optimistisk av natur, så har jeg tro på at vi kan få satt i gang neste år og sørge for at idrettsparken nok en gang blir et praktanlegg.

- idrettsparken er forsømt

 Vi var helt sikre på at idrettsparken skulle få spillemidler i år. Vi ble skuffet når det ikke ble det, sier ordfører Tove Mette Bjørkmo (Ap).

Det er fylkeskommunen som har fått myndighet fra Kultur- og kirkedepartementet til å fordele spillemidlene som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Spillemidlene er et resultat av overskuddet fra Norsk tipping.

– Fylkeskommunen har ikke prioritert idrettsparken i år, så vi får håpe det kommer med i neste råd. Dette er noe vi også ønsker å prioritere.

– Hvorfor er ikke dette prioritert i kommunens budsjett til nå?

– Vedlikeholdsbiten har falt ut av budsjettet.

– Når skjedde det?

– Det er mange poster å holde styr på, så når det skjedde, vet jeg ikke. Når vi ser det er strøket fra budsjettet, må vi sørge for å få det inn igjen. Det er godt at noen setter fokus på dette. Idrettsparken er et område som tydeligvis er blitt forsømt, det må vi bare erkjenne. Bildene friidrettsklubben har sendt oss fra idrettsparken, forteller tydelig at mye må gjøres her, sier Bjørkmo.

Viktig del

Hun understreker betydningen av å ha en velfungerende utendørs idrettspark i kommunen.

– Idrettsparken er en viktig del av idrettsaktiviteten vi har i Sortland, spesielt når flyktninger også bruker den. Jeg er glad for den store frivillige innsatsen som blant andre friidrettsklubben legges ned, men vi må prioritere dette fra kommunens side også.