Holder åpent møte om helsehus

Tirsdag inviterer Sortland kommune til åpent møte om et framtidig helsehus på Sortland.

Ordfører Tove Mette Bjørkmo, prosjektleder Kristine Røiri, Kjersti Løkse og Kristin Dahlmo i arbeidsgruppa til nytt helsehus i Sortland. Foto: Silje Helene Nilsen 

Sortland

Politikerne i Sortland ba i vinter om at det ble gjennomført utredning av et framtidig helsehus. I oktober la en prosjektgruppe frem en mulighetsstudie med forslag til fire ulike alternativer. Disse fire alternativene er nå ute til offentlig høring, og i den forbindelse arrangeres det tirsdag åpent møte i Samfunssalen.


Vil ha folkets meninger om helsehus

Skal Sortland bygge et nytt stort helsehus eller skal det legges til Kulturfabrikken? Fire alternativ er jobbet frem, og kommunen ber nå om sortlandsamfunnets innspill.

 

- Vi håper og tror på stort oppmøte, sier prosjektleder Kristine Røiri og forteller at de fire alternativene skal presenteres og debatteres.

Det blir paneldebatt med fagpersonell, politikere og brukergrupper representert.

- Vi håper på en konstruktiv og fin debatt, med mange innspill og avklarende spørsmål, sier Røiri.

Prosjektgruppa har lansert disse alternativene:

- Helsehus knyttet opp mot Kulturfabrikken
- Helsehus knyttet opp mot privat treningssenter
- Familiehus og helsehus i to ulike enheter
- Nybygd stort helsehus

Målet er at det skal etableres en frisklivssentral, som skal være selve navet i helsehuset. Andre funksjoner som skal samles er legekontor, deler av avdeling for psykisk helse og rus, kommuneoverlege, tjenestekontoret, miljørettet helsevern, administrasjon og samarbeid med frivillige.