Helsehus-møte på Sortland:

Savner fokus på ungene

Tirsdag ble det invitert til åpent møte og debatt om helsehus-planene i Sortland. Der ble det etterlyst mer fokus på barn og unge.
Sortland

Tirsdag kveld inviterte Sortland kommune og prosjektgruppa, som det siste halvåret har jobbet med helsehus-planer, til åpent møte i Samfunnssalen.

Et 30-talls fremmøtte fikk presentert mulighetsstudien som prosjektgruppa har utarbeidet, med forslag til fire alternative måter å realisere et helsehus på. Tanken er at kommunen i større grad skal samordne sine tjenester, og samle det meste innen helsearbeid i kommunen under samme tak. Man har også behov for å styrke det forebyggende helsearbeidet i kommunen, og målet er at en såkalt frisklivssentral skal være selve navet i et slik hus.


Vil ha folkets meninger om helsehus

Skal Sortland bygge et nytt stort helsehus eller skal det legges til Kulturfabrikken? Fire alternativ er jobbet frem, og kommunen ber nå om sortlandsamfunnets innspill.

 

Frisklivssentral

Sortland eldreråd har lenge etterlyst en frisklivssentral. Dette er en forebyggende kommunal tjeneste for dem som har økt risiko for sykdom, eller allerede har det, og trenger veiledning.

- En frisklivssentral skal holde folk friske lengst mulig, dette spesielt med tanke på eldrebølgen, sa Alf Natland i eldrerådet. Han har vært med i prosjektgruppa, og lot seg imponere etter en studietur til Hamar, hvor sentralen der tilbød en rekke aktiviteter og kurs.


Holder åpent møte om helsehus

Tirsdag inviterer Sortland kommune til åpent møte om et framtidig helsehus på Sortland.

 

Savnet fokus på ungene

Etter fremlegget var det duket for debatt og spørsmål fra salen. Mange av de oppmøtte etterlyste fokus på barn og unge i de foreløpige planene som er utarbeidet.

- Jeg synes planen bærer preg av å ha fokus på hva vi skal gjøre med folk når helsa skranter. Jeg savner ungene i dette, og hva vi skal gjøre for dem, sa Sonja Nilsen.

- Vi i Sortland er vertskommune for 180 hybelboere som går på videregående skole her, og jeg lurer på om kommunen egentlig er klar over det. Jeg savner mer fokus i denne planen på hva vi skal gjøre for dem, sa Nilsen.

Inger-Johanne Grønli sa seg enig.

- Hver gang det er debatt knyttet til noe som har med barn å gjøre, snakker vi om skole og barnehage. Men det handler om mer enn det. Ordet familie er nevnt én gang i planen. Det vi mangler i Sortland, og som vi burde få på plass, er et lavterskeltilbud for familier. Den fysiske helsen til ungene er viktig, men vel viktig er den psykiske helsen. Der spiller oppvekstkår og nær familie en sentral rolle. Mange familier har behov for hjelp og noen å støtte seg til - rett og slett et lavterskeltilbud helt uavhenig av barnevernet, sa hun.

Helsehus i Kulturfabrikken

Grønli mente forslaget om helsehus i tilknytning til Kulturfabrikken er spenstig og spennende.

- Kulturfabrikken er allerede etablert, folk går dit og bruker huset. Det kan gjøre det lettere for folk å stikke innom tilbud på et helsehus, sa Grønli.

- Vi kan forebyggge kreft med ganske mange prosent om vi får ungdom, særlig fra 14-årsalderen, i mer aktivitet. I den alderen faller de ofte ut. Tilbudene til denne aldersgruppa i Sortland håper jeg vi kan forbedre, for Åpen hall treffer gjerne de som er litt yngre, sa fysioterapaut Merete Stoltz-Rasmussen som jobber mye med kreftsyke.

- Dette er veldig gode innspll som vi tar med oss videre i arbeidet, kommenterte prosjektleder Kristine Røiri.