– Vi må legge til rette for butikker folk har lyst til å handle i

Marius Steiro frykter at Sortland uten populære storhandelskonsepter mister stadig flere kunder til Harstad. Han er svært fornøyd med at rådmannen foreslår at kunnskapsgrunnlaget for byplanen skal gjennomgås på nytt.

Marius Steiro (bildet) og selskapet Alv B. Steiro & Sønn har store planer for bygget som tidligere huset Nordnorsk Engros, men blir begrenset av byplanen restriktive holdning til storhandel utenfor sentrum. Nå håper de rådmannens forslag om å kvalitetssikre byplanen fører frem.   Foto: Silje Helene Nilsen

Sortland

Rådmannen i Sortland har foreslått at handelsanalysen og trafikkanalysen som ligger til grunn for byplanen, skal gjennomgås på nytt, og oppdraget legges ut på anbud. Formannskapet skal ta stilling til saken 1. desember.

Dette er saken: Rådmannen vil kvalitetssikre byplanen

Næringsaktør Marius Steiro i Alv B. Steiro & Sønn mener at en slik gjennomgang vil være en gladnyhet for Sortland som handelsby og regionsenter. Han legger til at han håper den nye næringssjefen blir involvert i arbeidet.

– Handelsanalysen som nå ligger til grunn er altfor defensiv og ser ikke potensial for mer handel i Sortland. Noe å ta med seg i en ny analyse er å se på utviklinga som har vært etter at handelsanalysen ble laget sist. Den har vært stor, og enda kommer det signaler fra aktører som ønsker mer utvikling. De må også ta med seg at Sortland er en handelsby med et handelsgrunnlag utenfor Vesterålen, sier Steiro til VOL.

Planer nord for sentrum

Steiro er daglig leder i Alv B. Steiro & Sønn – som eier hele området mellom Cirkle K og Esso, rett nord for Sortland sentrum. Siden Nordnorsk engros flyttet ut av lokalene deres i januar i år, har det 3200 m2 store bygget på tomta stått tom. Men Steiro har store planer for både bygget og området. De søker nå kommunen om dispensasjon for å få etablert en dagligvareaktør i bygget, men er også i dialog med andre. Både konsepter innenfor såkalt plasskrevende handel og storhandel er aktuelt. Sistnevnte vil de kun få gjennomført hvis byplanen endres.

Steiro mener Sortland vil tape i konkurransen med andre handelssteder i Midtre Hålogaland om det ikke åpnes opp for mer storhandel utenfor sentrum.

– Dekningsgraden for handelen har gått noe ned i Sortland, men det mener jeg er fordi det de siste årene ikke har blitt utviklet attraktive konsepter i byen. Skal du være en handelsby må du ha butikker folk har lyst til å handle i, og jeg snakker ikke da om kjøpesenter utenfor bykjernen, men om mer storhandel og plasskrevende handel, sier Sterio.

– Får vi ikke de tidsriktige konseptene på Sortland, vil kundene i stedet kjøre til Harstad - som har fått etablert mange storhandelskonsepter, sier han.

– Må henge med i tida

Han tror ikke slike etableringer vil ramme sentrumsbutikkene, heller hjelpe de.

– Det er kjempeviktig at vi henger med i tida. Sortland har en stor fordel i at vi har tre store kjøpesentre i sentrum med mulighet for utvidelse, noe de ikke har i Harstad. Der ligger kjøpesentrene utenfor byen, og ødelegger for sentrum. På Sortland tror jeg storhandel utenfor sentrum vil øke handelen også inni sentrum, sier Steiro.

Eiendomsutvikleren mener det vil være svært trist om det ikke legges til rette for mer handel i Sortland.

– Når du har aktører som vil etablere seg har, må vi være smigret og la de få komme. Og vi må ha arealer klare for etablering. Handelsmønster og handelskonsepter endrer seg, og vi må følge med i tida. Sortland har vært gjennom dette tidligere, da vi gikk fra mye småhandel i gatene til kjøpesenter. Også denne gangen må vi være frempå og legge til rette. Utviklinga går, og det gjelder å henge med, avslutter Steiro.

Storhandel:

- Et bruksareal på forretning på 1500-3000m2.
- Skal ha en markedsdekning ut over kommunegrensene
- Tillater ikke varegrupper som dagligvarer og vin og brennevin.
- Konsepter som XXL, Biltema, Jula.
- Varegrupper som klær, sko, fritidsutstyr, spill, leker, jernvarer og glass skal ikke utgjøre mer en 30 prosent av varegruppen.
- Etableringen skal ikke ha negativ effektig på byutviklingen, noe som må dokumenteres i en analyse.
- Det tillates kun etablering av to storhandelskonsept utenfor Sortland sentrum i planperioden (2015-2027).