- Vil vil ha kontroll på kjøretøyene som står parkert ved basen

I dag er det ikke ulovlig å parkere i Havnegata, utenfor Kystvakt-basen. Det vil ledelsen i Kystvakten ha slutt på. De synes det er uholdbart og ikke ha kontroll på kjøretøy utenfor basen.
Sortland

De ansatte ved Kystvakten har i lengre tid opplevd at lastebiler, trailere og vogntog parkerer langs veiaksene i Havnegata, ved siden av basen. Problemet er størst langs gjerdet og på parkeringslommen rett over gaten fra hovedporten, ved lokalene til tidligere Nordnorsk Engros. Nå vil Kystvakten ha slutt på problemet.

– Utfordringen er at det ikke er ulovlig å stå der siden det ikke er parkeringsforbud. Nå er det mange, særlig vogntog som står parkert utenfor gjerdet. Det er ikke bra, sier stabssjef ved Kystvakten, Steve Olsen.

Sikkerhet

Ifølge Olsen handler bekymringen om sikkerhet, og ikke noe annet. Intensjonen er at forbudsskilt ikke skal levne noen tvil om at det er forbudt å parkere utenfor og i nærheten av basen.

– Trafikkstøy og lignende bryr vi oss ikke om. Vil vil ha kontroll på kjøretøyene som står parkert ved basen. Vi er en militær installasjon og har flere sambandsinstallasjoner som kan avlyttes. I dagens samfunn er det slik at man kan gjøre mye bare man er nær nok og har de rette utstyret, sier Olsen.

At det planlegges en ny Kiwibutikk i det gamle Nordnorsk Engros-bygget, er heller ikke noe Olsen tenker så mye på.

– Så vidt jeg vet er planen å plassere hovedinngang og parkeringsplass mot bensinstasjonen, som er utenfor vår sikkerhetssone, sier han.

Terrorfare

En annen faktor som også handler om sikkerhet, er potensiell terrorfare.

– Nå er ikke Sortland et sted der man forventer at det skal forekomme terrorhandlinger, men samtidig er det ikke noe problem å plassere en bil med mye sprengstoff utenfor basen. Vi er et militær mål og kan potensielt bli utsatt for terror. Det er en viktig årsak til at det er viktig for oss å ha kontroll på kjøretøyene. Vi ønsker å være føre var, forklarer stabssjefen.

Parkeringsplass

Når det gjelder kystvaktbasens parkeringsplass, føler Olsen at de har god kontroll på den.

– Siden det er vår parkeringsplass føler vi at vi har kontroll på den. Parkeringsplassen er for våre ansatte og ser vi uvedkommende kjøretøy, blir de jaget vekk umiddelbart, understreker han.

Kan bli forbud

Representanter for Kystvakten var tirsdag i møte med Sortland kommune i forbindelse med parkeringsproblematikken. Der sto et eventuelt parkeringsforbud på agendaen.

– Parkeringsforbud ble diskutert og det kan bli et aktuelt scenario. Men vi er nødt til å ta runde internt der vi ser nærmere på behovene, sier Stig Rasmussen i Sortland kommune.

-Neppe grunnlag for fartsreduksjon

Når det gjelder å sette ned fartsgrensa, som Kystvakten har ytret ønske om i et brev til kommunen, tror ikke Rasmussen at det er så aktuelt.

– I dag er fartsgrensen 50 km/t. Å senke den er det neppe grunnlag for. Veien fikk et løft i fjor og ny asfalt fra Kulturfabrikken. Om det er slik at folk kjører hardt på den strekningen er det opp til politiet å ta affære. Dessuten er det slik at dersom fartsgrensen blir satt ned, er det ikke sikkert at alle følger den, sier han

Ifølge Rasmussen skal teknisk enhet nå gjennomføre en internrunde der de ser på behovene for et parkeringsforbud i Havnegata. Deretter sender de anbefalingene videre til Statens vegvesen, som har vedtaksmyndighet på forbudsskilt.