Han blir ny redaktør i VOL

Geir Bjørn Nilsen og Martin Meisterlin overtar ledelsen av SortlandsAvisa, Andøyposten, VOL og Vesteraalens Avis.

Geir Bjørn Nilsen blir ny redaktør i VOL, Sortlandsavisa, Andøyposten og Vesteraalens Avis.  Foto: Pia-Elise Solvik Dahl

Sortland

Fra 1. januar blir Nilsen, som opprinnelig er andværing, men bor i Bø, ansvarlig redaktør for alle de nevnte publikasjonene. Han har de siste årene vikariert som redaktør i Andøyposten og Vesteraalens Avis, og kjenner allerede avisene og de ansatte godt. Nå skal han lede alle fire, og ser fram til å ta fatt på en krevende, men spennende jobb.

– Jeg ble spurt om jeg ønsket jobben, som kan være krevende, men samtidig er det veldig artig å få muligheten til å samarbeide med masse flinke folk. Om jeg kan bidra til å utvikle de fire produktene, så er det ei utfordring jeg har lyst til å påta meg, sier Nilsen til VOL.

Kutter ett årsverk

De fire publikasjonene, som er en del av mediekonsernet Polaris Media og Harstad Tidende Gruppen, må som de fleste andre i bransjen ta grep for å møte en ny mediehverdag. Administrerende direktør i Polaris Media Vesterålen, Mona Rosvold, sier det for Vesterålens del vil bety færre ledere og mer spissing av satsingen på både redaksjonelt innhold og på markedssida - dette for å styrke posisjonene til Andøyposten, VOL, SA og Vesteraalens Avis.

– De fleste mediebedrifter og mediekonsern gjennomfører omfattende endringer for å tilpasse selskapene til en ny og mer digital fremtid. I Vesterålen gjør vi noen tilpasninger på struktur og i sum blir vi ett årsverk mindre. Noen av tilpasningene vil skje i løpet av første kvartal 2017, sier Rosvold.

Stor omstillingsprosess

Årsverket som kuttes er en midlertidig stilling i Vesteraalens Avis, og ingen fast ansatte mister jobben.

– Det hadde vært bedre om vi kunne fortsette med det laget vi var. Når det er sagt er de kuttene som vi gjør i Vesterålen som milde krusninger å regne i forhold til det ragnaroket som rammer mange mediebedrifter. Det er ganske godt gjort å få det til i en så stor omstillingsprosess, sier Nilsen.

Gode lokale ledere

Den nye redaktøren skal ha tre kontordager i uka på Sortland, men også faste dager i Andøy og Hadsel. Selv om han skal være redaktør for fire aviser spredt fra sør til nord i Vesterålen, understreker han at han ikke skal gjøre jobben alene.

– Det er ikke vanlig, med stadig mindre uvanlig at man har felles redaktør for flere produkter. Om jeg ikke hadde trodd at de lederne og medarbeiderne som ellers skal være med på laget hadde klart oppgaven, hadde jeg heller ikke takket ja. I større aviser leser ikke redaktøren alt som går på trykk, og det rekker nok heller ikke jeg. Men det skal være gode lokale ledere som bidrar i denne jobben.

- Skal gi godt tilbud

Sanna Drogset Børstad, som har vært konstituert redaktør i SortlandsAvisa og VOL det siste halve året, går over til sin faste stilling som nyhetsredaktør.

– Min jobb blir å bidra til at hvert enkelt av produktene utvikler seg på en god måte, at vi samarbeider når vi kan og at vi jobber hver for oss når vi må det. Samlet sett skal vi gi et godt tilbud til lesere og annonsører i regionen, sier Nilsen.

Lagleder

Nilsen har lang erfaring i bransjen, både som journalist i Andøyposten, Harstad Tidende, Dagens Næringsliv, Fiskaren og som frilanser. Han vil foreløpig ikke røpe hva slags planer han har for avisene.

– Jeg har gjort meg noen tanker. Det å lage gode aviser på nett og papir fordrer at vi er mange som tenker sammen om hvordan produktene skal bli. Det å være redaktør kan sammenlignes med å være lagleder for et idrettslag. Jeg vil lytte til de ansatte, til kunder og lesere, og høre hva de tenker om hvordan produktene skal være i framtida, sier Nilsen.

Mer i Bø og Øksnes

For VOLs del ønsker den nye redaktøren en sterkere tilstedeværelse i Bø, Øksnes, Andøy og Hadsel. Det innebærer at det skal dedikeres ressurser til disse kommunene.

– I Andøy skjer dette ved at tidligere redaktør i Andøyposten, Jørn Aune, blir en fast VOL-ressurs. I Hadsel skjer det ved at VOL-journalist Espen Mowinckel Petterson skal jobbe mer målrettet med å dekke Hadsel. Det jobbes med å finne løsninger for Bø og Øksnes også, sier Nilsen.

Ny regionsjef

Martin Meisterlin fra Øksnes, bosatt i Sigerfjord, går fra stillingen som salgssjef til regionsjef for merkantilt område.

– Meisterlin har vært salgssjef i vel ett år og har bidratt med god utvikling på våre produkter og tjenester til bedriftsmarkedet. Med lokal daglig ledelse i redaksjonen på laget, er jeg sikker på at dette blir en god løsning for selskapene og ikke minst for lesere og annonsører, sier direktør Rosvold.