Ny superstasjon skal ruste brannvesenet i Sortland for fremtiden

- Forprosjekteringen er i samsvar med ønskene våre, sier Sigurd Jacobsen i styringsgruppa for den nye brannstasjonen.
Sortland

Ifølge Jacobsen gjenstår det å se om forprosjekteringen av den nye brannstasjonen på Sortland, som er i regi av arkitektfirmaet Norconsult, i samsvar med hva kommunen ønsker.

80 millioner kroner

Foreløpig er byggingen av stasjonen, som blir lokalisert på Nortura-tomta, estimert til å koste 80 millioner kroner.

- Nå skal vi finne en løsning som er fremtidsretta, men foreløpig er tegningene i samsvar med det vi uttrykte ønske om, sier Jacobsen, og legger til at styringsgruppa fortsatt ikke har hatt møte der de har diskutert tegningene, men at dette er nært forestående.

Ruste for fremtiden

Ifølge Jacobsen har styringsgruppa helt fra starten etterspurt en stasjon som er dimensjonert til å ruste brannvesenet for fremtiden.

- Stasjonen skal ivareta de ansatte på en mye bedre måte enn hva den gamle stasjonen gjorde, som man har vokst ut av både bemannings- og kvalitetsmessig. Nå vil arbeidsforholdene være helt i tråd med arbeidsmiljøloven og andre regler og lover, forklarer Jacobsen.

Mye rom og høyde

Når det gjelder de fysiske forholdene i selve bygget, viser de første tegningene mye fysisk rom og høyde.

- Det er blant annet gjort dersom det en gang blir aktuelt å ha egnede lokaler i forbindelse med døgnbemanning. Så vi får se om vi også kommer til å lande på det til slutt, sier Jacobsen, og presiserer at det endelige resultatet kan endre seg betraktelig sammenlignet med skissene som foreløpig prosjektert.


Norconsult vant anbudet på brannstasjonen

I en anbudskonkurranse for tegning av ny brann- og ambulansestasjon på Sortland, er det Norconsult som her vunnet anbudet.


Må være tidlig ute

Samtidig understreker styringsgruppemedlemmet viktigheten av at ønskelige og sentrale faktorer blir inkludert fra første byggetrinn.

- Eller så kan det være vanskelig å få med senere. Nå bygger vi en stasjon for fremtiden, sier han, og legger til at prosjektering er inkludert med ambulanseplass. På den måten kan sykehusforetakene avgjøre om de selv vil bruke bygget når den endelige anbudsrunden er over.

Bekymret for porter

Jakobsen har også noen foreløpige bekymringer i forbindelse med forprosjekteringen.

- Jeg stusser litt over at portene er snudd nordover, noe som er motsatt av det vi trodde. Det er noe må se på. Og så synes jeg det et dyrt prosjekt, sier han, og sikter til prislappen på 80 millioner kroner.

- Jeg er litt bekymret for kommuneøkonomien, men det får vi ta etter hvert, slår Jacobsen fast.

Går alt etter planen skal den nye brannstasjonen på Nortura-tomta stå ferdig i september neste år.

 Bygget vil være på 1.700 kvadratmeter og bestå av to etasjer.


- Det var særlig gøy å se slangen spyle

Lørdag formiddag arrangerte alle landets brannstasjoner såkalt åpen dag, der barn og unge kunne få et lite innblikk i hva brannvesenet driver med.