– Tilrettelegging viktig

Kari Vassbotn i Trygg Trafikk Nordland sier at det viktigste er å legge til rette for den trafikkmengden som er.

TILRETTELEGGING Kari Vassbotn i Trygg Trafikk i Nordland sier at antall kjøretøy ikke er så viktig, bare det er tilrettelagt for den trafikken som er.  Foto: Trygg Trafikk Nordland

Sortland

– Det har ikke så mye å si hvor mange kjøretøy det er, så lenge det er tilrettelagt for å ta unna trafikken. Det er også viktig å tenke trafikksikkerhet, særlig for myke trafikanter. Da er fartsgrensen viktig. Sjansen for å overleve et sammenstøt med en bil er mye høyere når fartsgensen er 30 enn dersom den er 50. Der barn og unge ferdes, ønsker ikke vi mer en 30 kilometer i timen, sier Vassbotn.

Stor trafikk gjennom Sortland.

– Blir flinkere

Hun sier at kommunene etter hvert blir flinkere å tilrettelegge for trafikksikkerhet.

– Her i nord har man ofte ikke andre alternativer enn bil. Flere og flere kommuner blir mer bevisst på å tilrettelegge for dette. Det synes vi er bra. Men man er fortsatt ikke gode nok på å planlegge for trafikksikkerhet når man etablerer nye boligfelt eller nye skoler. vi ser eksempler på at boligtomter blir prioritert foran gang- og sykkelstier. Det er ikke bra, og det er mye dyrere å gjøre noe med dette i ettertid, sier Vassbotn.

Skolekjøring

Hun mener også at man burde planlegge slik at foreldre ikke kan kjøre ungene helt frem til skolene.

– Det bør lages soner der ungene kan slippes av et stykke fra skolen, slik at de får bevege seg litt i friluft. Det er bra på mange måter. Og man får ned trafikken ved skolene, sier Vassbotn.

– Holdninger

Trygg Trafikk mener også at trafikantene kan utvise bedre holdninger.

– Det er bare halvparten av bilistene som følger fartsgrensene til en hver tid, for eksempel i en 30-sone. Det gjør at man må etablere fysiske hindringer for å få ned farten, som fartsdempere. Dette er fordyrende og burde ikke være nødvendig, sier Vassbotn.