Hedret for sin innsats for lærlinger

Kystvakta har fått Opplæringsprisen 2017, for sin innsats for fagopplæring i Nordland.

Flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness (til høyre) sammen med Sortland-ordfører Tove Mette Bjørkmo og forslagsstiller Halvar Rønneberg ved Opplæringskontoret for Forsvaret.   Foto: Nordland fylkeskommune/Trond-Erlend Willassen

Sortland

Under Nordlandskonferansen i Bodø torsdag vanket det heder, ære og pris til Kystvakta på Sortland.

Anledningen var utdelingen av Opplæringsprisen, som Yrkesopplæringsnemda i Nordland hvert år deler ut til en virksomhet som gjør en god innsats for fagopplæring i fylket.

– Viktig ressurs for oss

Kystvakta, som er årets vinner, har så mye som 150 lærlinger i alt fra kokkefag til IKT, kontor, elektrikerfag, matros og motormannfaget. I sin begrunnelse skriver juryen at Kystvakta setter strenge krav til seg selv om lærebedrift, men også til samarbeidspartnere.

De har utviklet gode opplæringsplaner og har gode rutiner for inntak, utvelgelse, mottak og oppfølging av den enkelte lærling. Alle som gir opplæring av lærlinger har utdanningsnivå som ivaretar alle krav. Kystvakta har ¼ av alle lærlinger i forsvaret, skriver juryen i begrunnelsen.

Sjef for Kystvakta, flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness, takket for prisen.

– Dette var svært hyggelig. Lærlinger er veldig viktig for oss i Kystvakta. Uten dem hadde vi ikke kunne drive vår aktivitet slik vi gjør, sier Nordahl Engeness i en pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Fantastisk jobb

Næringssjef i Sortland, Håvard Hamansen Wallstad, mener prisen er vel fortjent.

– Kystvakta gjøre en fantastisk jobb med å rekruttere inn lærlinger, sier han til VOL.

– Dette er en stor og viktig pris, mener han og sier at det er svært viktig at flere bedrifter i både Vesterålen og Nord-Norge ser viktigheten av å bidra med lærlingeplasser slik Kystvakta gjør.

– Tilgang på lærlingeplasser er nødvendig for at dagens elever ved yrkesskolene skal få muligheten til å fullføre sin utdanning, og også nødvendig for at næringen skal få tilgang på fagarbeidere i fremtiden, sier Hamansen Wallstad og legger til at det å ha muligheten til å fullføre utdanningen her nord er helt sentralt for at vi skal beholde ungdommen i landsdelen.