Kommunalsjef i Øksnes vil bli rektor i Bodø

Er en av syv søkere på rektorstililng ved Bodø vgs.
Sortland

Johanne Jakobsen, som er ansatt som kommunalsjef for skole, barnehage, kultur og integrering i Øksnes kommune, er en av sju søkere på stillingen som rektor ved Bodø videregående skole, melder Nordland fylkeskommune på sine hjemmesider.

Hun startet i jobben som kommunalsjef 1.september i fjor.

Alle søkerne til stillingen som rektor ved Bodø videregående skole, som for øvrig er Nordlands største, er under 50 år.