Mer enn 10.000 biler passerer daglig gjennom Sortland

Vesterålsgata på Sortland er den helt klart mest trafikkbelastede veien i Lofoten og Vesterålen. Hvert døgn passerer det i snitt 10.345 biler gjennom Sortland sentrum.

Vesterålsgata gjennom Sortland er helt klart den mest trafikkbelastede veien i både Lofoten og Vesterålen.  Foto: Marius Birkeland

Sortland

Statens vegvesen satser stort på trafikktelling. Det skal etableres 32 tellepunkter i Lofoten og Vesterålen. Ikke alle er kommet i drift, men det foreligger nå tall fra noen av dem.

De nye tellepunktene gir også informasjon om hastighet og om størrelsen på kjøretøyene som passerer.

Kirkebakken

Vesterålsgata gjennom Sortland er helt klart den mest trafikkbelastede veien i begge regionene.

Hver døgn passerer det i snitt 10.345 kjøretøyer gjennom Sortland. Tellepunktet står i Kirkebakken på fylkesvei 82.

Fra mandag til fredag er tallet større. Da er snittet 11.827 kjøretøyer per døgn, mens det er noe lavere i helgene – 7.015 kjøretøyer.

Trygg Trafikk mener antall biler ikke er så viktig, dersom det er tilrettelagt for det.

Storeidet i Lofoten

Sammenligner man med andre tellepunkter i de to regionene, er det kun et tellepukt på europavei 10 ved Leknes som kan måle seg, og da bare om sommeren. Ved Storeidet er snittet 9.218 kjøretøyer per døgn i juli.

Ellers ligger dette tellepunktet på 7.897 kjøretøy i døgnet.

Også for punktene i Hadsel er det en betydelig økning i trafikken om sommeren.

Reiseliv

Et interessant punkt med Storeidet, er at antall store kjøretøy øker ganske kraftig i juli, noe som mest sannsynlig skyldes flere bobiler og turistbusser på lofotveiene.

Mange store

Tallene for Sortland, viser også at det passerer mange store kjøretøyer gjennom sentrum.

Det er i snitt 936 kjøretøy som er lengre enn 5,6 meter som passerer tellepunktet i Kirkebakken hver døgn. Av disse er 84 kjøretøy 16 meter eller lengre.

Også her er det stor variasjon mellom ukedagene og helgene. Fra mandag til fredag er det 1.160 store kjøretøy, mens det i helgene er det bare 433.

Fem punkter i Vesterålen

Nå foreligger det tall fra fem tellepunkter i Vesterålen, og ni med punktene i Lofoten. Vi har tatt med fire tellepunketer i tabellen under. Etter hvert vil ytterligere 25 tellepunkter komme i drift.

Sted

Vei

Snitt

Ukedager

Helg

Store kjøretøy

Sommer-trafikk

Sortland (Kirkebakken)

Fv 82

10.345

11.827

7.015

936

10.650

Risøyhamn (Andøya)

Fv 82

1.107

1.145

1.022

131

1.447

Børøya (Hadsel)

Fv 82

3.558

3.746

3.136

264

5.538

Storeidet (Lofoten)

Ev 10

7.897

8.821

5.822

521

8.961