Ny runde med pårørendeskole

I slutten av januar starter demensteamet i Sortland opp en ny runde med pårørerendeskolen.

Grete Hjelle og Bodil Evensen i demensteamet på Sortland, håper at mange melder seg på pårørendekurset for demente.  Foto: Vidar Eliassen

Sortland

Pårørendeskolen er et tilbud for personer som er pårørende til en person med demenssykdom og som ønsker informasjon og kunnskap om demens.

- Dette er et kurs vi kjører hvert år. Kurset inneholder både en samtaledel og en fagdel. Å få mulighet til å møte pårørende i samme situasjon bruker å være godt for mange. I samtaledelen av kurset får deltakerne mulighet til å komme med innspill til hverandre, understreker Grete Hjelle, som er en del av demensteamet.

Positivt å treffe andre

Å bli kjent med andre som er pårørende til en person som er rammet av demens, kan være positivt på flere områder.

- Mange føler seg alene. Noen har heller ikke erfaring med å være i en sånn situasjon og opplever det kanskje som vanskelig. Da er det godt å ha et sted der man kan treffe likesinnede, understreker Hjelle.

Noen av temaene under forelesningene blir generell informasjon om hva demens innebærer, opplevelser fra pårørende, hvem man kan søke hjelp hos og hvordan man kan tilrettelegge hverdagen.

Tabubelagt

Demens er et tema som lenge har vært tabubelagt. Å være pårørende til en som har sykdommen, kan være belastende.

- Det har nok blitt bedre enn det var for noen år siden. Blant annet har profilerte personer, gjennom familien, stått frem med at de er rammet av demens og på den måten gitt sykdommen et ansikt, som for eksempel tidligere fiskeriminister Jan Henry T. Olsen og den avdøde skuespilleren Lars Andreas Larsen. Men det er nok fortsatt tabubelagt for ganske mange, tror Bodil Evensen, som også er en del av demensteamet.

Faste rammer

Demenskurset følger et fast konsept som er utarbeidet av Aldring og helse-Nasjonal kompetansetjeneste. De som ønsker å melde seg på kurset, som starter opp på Lamarktunet i månedsskiftet, må gjøre det på forhånd.

- Dette er ikke noe åpent møte. Med tanke på at dette et kurs som går over fem uker og har faste rammer, må vi derfor vite på forhånd hvor mange som kommer, understreker Hjelle.

Utbredt sykdom

Demens er et såkalt paraplybegrep og betegner ulike typer sykdommer i hjernen. De vanligste symptomene er at hukommelsen blir dårligere og at det kan være vanskelig å uttrykke seg. I dag har over 77.000 personer i Norge demens, et antall som er forventet å bli doblet frem mot 2040. Av alle som lever med demens i dag, antar Nasjonalforeningen for folkehelsen at rundt 4.000 av disse er under 65 år. Den mest kjente formen for demens er Alzheimer sykdom.