Rådmann Randi Gregersen om dispensasjonssøknad:

Anbefaler ikke dagligvare på Steiro-tomt

Sortland kommunes administrasjon vil ikke ha dagligvareforretning på den tidligere Nordnorsk Engros-tomta vest for Kystvakta.
Sortland

I neste ukes formannskap i Sortland er det såkalte NF5-området i Sortland sentrum oppe til behandling. Her vil Alv B. Steiro og Marius Steiro ha dagligvareforretning på sikt. Det tilrår ikke administrasjonen.


– Vi må legge til rette for butikker folk har lyst til å handle i

Marius Steiro frykter at Sortland uten populære storhandelskonsepter mister stadig flere kunder til Harstad. Han er svært fornøyd med at rådmannen foreslår at kunnskapsgrunnlaget for byplanen skal gjennomgås på nytt.

Tidligere har Statens Vegvesen og fylkeskommunen sagt nei. Nå sier også administrasjoen nei. Neste uke avgjør politikerne hva de mener.

De to blad Steiro har søkt om en dispensasjon fra byplanen for å få inn dagligvarehandel på tomta. Årsaken til at administrasjonen sier nei etter en «samlet vurdering».
Rådmannen «kan man ikke se at det foreligger overvekt av fordeler for å innvilge dispensasjon.» Gregersen slår fast at det er behov for bedre dokumentasjon «spesielt i forhold til handel og trafikk, samt at man ikke kan forskuttere utfallet av en reguleringsprosess», heter det i sakspapirene foran møtet.

Krever at Sortland kommune tar regninga for nye adkomster

I et brev til Sortland kommune mener fortsatt at Sortland kommune har begått saksbehandlingsfeil i behandlingen av ny adkomst til deres næringsområder på nedsiden av Strandskogjordet. Nå har de fremstilt flere krav til kommunen.

Ja til utvikling

Steiro ønsker også å utvikle området. Som VOL tidligere har skrevet vil de i tillegg til dagens bygninger på eiendommen sette opp et bygg på omlag 2.000 kvadratmeter. Dette for å gjøre klar til såkalte plasskrevende varer. Dette er administrasjonen mer vennligstilt til, men først må man få en analyse.

Administrasjonen mener planene for dagligvare er i strid med byplanen da det ikke er tillatt med dagligvarer i dette området. I tillegg er det kun tillatt med to storhandelkonsept i Sortland sentrum frem til 2027.  Disse har man allerede startet byggingen av.

Administrasjonen mener derfor en tilråding av dagligvare på området først kan komme etter at revideringen av byplanen er ferdig.


- Vil vil ha kontroll på kjøretøyene som står parkert ved basen

I dag er det ikke ulovlig å parkere i Havnegata, utenfor Kystvakt-basen. Det vil ledelsen i Kystvakten ha slutt på. De synes det er uholdbart og ikke ha kontroll på kjøretøy utenfor basen.

Likevel foreslås det i sakspapirene at politikerne godkjenner regulering av området. Da menes det også at man skal se på kryssløsninger opp mot fylkesveien, noe som også er på trappene som helhet innenfor Regional Transportplan.

- Håper på dispensasjon

Rolf M. Lossius er Steiro sin konsulent i saken. Han sier følgende om administrasjonens innstilling.

- Det var for så vidt forventa denne innstillinga. For de er nødt til å forholde seg til gjeldende regelverk, men gjennom den dialogen som har vært med politisk ledelse har vi et håp om at politikerne blir med på en dispensasjon.

Lossius sier videre at man i samme formannskap også legger frem reguleringsplanene for hele området.

- Denne reguleringen inneholder også de trafikkanalysene Statens vegvesen ba om.

Han og hans klienter venter nå spent på politikernes avgjørelse.

- Det blir spennende å se hva politikerne gjør. Det å ha et tomt bygg stående i innkjøringa til sentrum er noe også flere politikere har sagt ikke er gunstig. Her er det jo ikke snakk om å bygge nytt, men å ta i bruk et bygg som allerede står der, sier Lossius.