Helse- og omsorgssjef i Sortland Sture Jacobsen om ambulansesituasjonen:

– Reduksjonen er verre enn jeg hadde sett for meg

Men helse- og omsorgssjefen sier han ikke har grunnlag for å kalle ambulansesituasjonen uforsvarlig.

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen under orienteringen i formannskapet i Sortland.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

 Innlegg fra Rødt Sortland, Kamilla Fossem og Johnny Torgersen:

- Reversér ambulansekuttet

Helse- og omsorgssjef Sture Jacobsen orienterte torsdag formannskapet om ambulansesituasjonen i Sortland.

– Det har lenge vært mye turbulens rundt samtidighetskonflikter for ambulansene. Det spisset seg da ansatterepresentanter ved Nordlandssykehuset forlangte at saken ble tatt opp til ny behandling, uten at saken ble endret: Vedtaket fra den første ambulanseplan ble stående, startet han med å fortelle.

Skal møtes i mars:

Misnøye med Nordlandssykehuset blant ordførerne og rådmenn

Ordførere og rådmenn i Vesterålen uttrykte misnøye med Nordlandssykehuset i fredagens møte i regionrådet.

Transportbil kjøpt inn

Den nye ambulanseplanen ble iverksatt 1. januar i år. De viktigste tiltakene som er gjort, er at Sortland har gått fra to ambulanser til én.

– Det er også blitt redusert bemanning på en ambulanse i Hadsel. Noe som ikke står i ambulanseplanen, men som også har betydning, er at man har innført en hvit ambulanse/transportbil i Hadsel. De pasientene som bare trenger transport, kjøres i den bilen, hovedsakelig fra sykehuset og ut til institusjoner. Det er også blitt kjøpt inn en ny ambulanse til Stokmarknes med plass til to bårer i, sa Jacobsen.

Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk Harald Stordahl ved NLSH:

- Samtidighetskonflikter er en del av hverdagen i akuttmedisin

Ambulansesjef Jan-Ove Edvardsen og Klinikksjef for Prehospital klinikk, Harald Stordahl sier de følger med på situasjonen med ambulanser og responstid i Vesterålen, men hevder Vesterålen har en god og forsvarlig beredskap.

Sju avvik

Det er likevel allerede i januar blitt meldt inn en del avvik.

– Det er en sterk reduksjon av beredskapen, verre enn jeg hadde sett for meg da planen ble vedtatt. Men jeg har ikke grunnlag for å si at situasjonen er uforsvarlig. Ingen episoder har vært av en slik art foreløpig, sa helse- og omsorgssjefen og orienterte om sju avvik hittil i januar:

1. Ambulanse henter en pasient på legekontoret etter stengetid. Pasient lagt ut på båra, men ikke tatt ut. Ambulansen fikk ny oppkalling og la pasient tilbake på benk. Lege ble sittende med pasient i én time og vente på hadselambulansen. I den timen hadde vi ikke legevakt.

2. Sortlandsambulansen hadde en hadselpasient i bilen og får oppkalling på tur gjennom Sortland om et annet oppdrag. AMK tilkaller legevaktslege, som blir sittende med hadselpasient i 1 time. Legevaktslege hadde i det tidsrommet ikke mulighet til å ta imot eller rykke ut til andre pasienter.

3. og 4. To nesten identiske hendelser med hadselpasienter. I begge tilfeller er legekontor på Sortland involvert, og AMK stiller spørsmål om legekontoret har vurdert helikopter. Det er AMK som avgjør hastegrad, ikke legekontoret. Kommunikasjonsproblem.

5. Legevaktslege sitter med sykt spedbarn. Blir oppringt av AMK og bedt om å rykke ut på hasteoppdrag i Eidsfjord. Umulig å dra fra spedbarn, så ambulanse sendes fra Øksnes. Ikke tilgjengelig ambulanse i Sortland eller Hadsel.

6. Alvorlig syk pasient på legekontoret. Alle ambulanser opptatt. Pasienten ble kjørt av datter.

7. Mistanke om alvorlig sykdom. Ambulanse rekvirert – venting i 30 minutter.

– Det siste punktet går altså på ventetid. Nordlandssykehuset har standarder om ventetid. Kravet til grisgrendte strøk er 25 minutter og i tettbebygde strøk 12 minutter, kommenterte Jacobsen.

– Beredskapen ivaretas godt og er forsvarlig

Nordlandssykehuset har ikke fått meldinger om avvik fra ansatte i ambulansetjenesten i Vesterålen, og mener beredskapen i regionen er godt ivaretatt.

Gått i dialog med Hadsel

Han la også vekt på at mange i Hadsel Innland har fastlege i Sortland.

– Det er helt greit. Har man behov for hjelp på dagen, skal man få hjelp av fastlegen. Men når det gjelder akutte oppdrag, har ikke Sortland noe ansvar for andre kommuner, understreket Jacobsen.

I en del tilfeller er annen transport enn ambulanser blitt brukt, uten at det har blitt rapportert inn.

– Derfor har nok ikke Hadsel vært klar over hvor mye aktivitet vi har hatt på dette. Vi er nå i dialog med Hadsel om det, og vi burde nok hatt den dialogen før, innrømte Jacobsen.