Legger Kjempenhøy-planer ut på høring

Formannskapet i Sortland legge ut reguleringsplanen for Kjempenhøy på høring med flere endringsforslag.

Slik ser arkitektene for seg Kjempenhøy-prosjektet. Illustrasjon: Narud Stokke Wiig 

Torsdag er det formannskapsmøte i Sortland. Kjempenhøy-prosjektet var den første ordinære saken på lista.  Foto: Gaute Bergsli

Sortland

I januar la arkitektkontoret Narud Stokke Wiig frem tegningene i det såkalte Kjempenhøy-prosjektet.

Planen er å bygge 94 leiligheter.

I den forbindelse har administrasjonen lagt inn en innstilling om at planene legges ut på høring og offentlig ettersyn, men med seks endringsforslag. Torsdag var det førstegangsbehandling av planforslaget i formannskapet.


Slik kan Kjempenhøy-prosjektet bli:

94 leiligheter, sju etasjer og havpromenade

Arkitektfirmaet Narud Stokke Wiig har kommet med nye tegninger til det såkalte Kjempenhøy-prosjektet på Sortland.

De foreslåtte endringene er:
  • Det skal settes av to handicapparkeringer så nært heis som mulig.
  • Eventuelle utbyggingstrinn og mellomløsninger i planen skal også forekomme.
  • Før det gis midlertidig brukstillatelse skal det foreligge godkjent utslippstillatelse for sanitærtavløpsvann og anlegg være opparbeidet i tråd med ny kommunal plan for avløp.
  • I anleggsperioden skal det etableres tretunnel eller annen fysisk adskillelse mellom gangtrafikk og biltrafikk i Kjempenhøy(veien),på nordsiden av veien,mellom Fv.82 og Strandgata. Eventuelt kan anleggstrafikk forbys i rushtidene.
  • Utbyggingsavtalen skal være underskrevet av utbygger før avtalen tas opp til behandling i kommunestyret. Fremforhandlet avtale skal behandles av kommunestyret i samme møte som når reguleringsplanen blir vedtatt.
  • Utbyggingsavtale skal senest være inngått før det gisramme-og/eller igangsettingstillatelse for tiltak etter pbl. § 20-1 innenforplanområdet.

Les kommunens sakspapirer her.

Vil ha trafikale løsninger på plass

Et tilleggsforslag fra forslag fra Ap, Rødt og Sp, lagt frem av varaordfører Karl Erling Nordlund (Sp) var at tiltak for avvikling av anleggstrafikk/trafikale løsninger skal være iverksatt i en godkjent plan før anleggsbyggingen starter.

De tre posisjonspartiene vil også avklare kostnadsfordelingen med utbyggere, og en utbyggingsavtale skal ikke gis før de trafikale løsnigene ved Kjempenhøy er påbegynt, og de trafikale løsningene må være ferdig før brukstillatelse gis.

Rådmannens endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Punkt 6 og 7 i fellesforslaget fra posisjonspartiene var å vurdere lademuligheter for elbiler og miljø byggemateriale. Disse fikk flertall mot opposisjonens fire stemmer.

Ønsker sikring mot sjøen

Kamilla Fossem i Rødt mener det er positivt med flere leiligheter

– Både bygget, uteområdet og havnepromenaden ser veldig bra ut, men hvem er leilighetene bygd for? Er det single og eldre? Vi ser at Sortland sentrum begynner p bli en slags voksengetto, spurte hun.

Hun etterlyste bedre sikring ved det planlagte uteområdet.

– Jeg ser ingen plasser i sakspapirene når det gjelder sikring til sjøen, at det settes noen gjerder, det kan tilrettelegges for barn og ungdom, det skal være tilgjengelig for allmenheten.

– Må være forsiktig med detaljene

Fossem og Rødt hadde også et tilleggsforslag om solcellepanel på taket av boligkomplekset, som en supplerende energikilde.

– Vi politikere skal ikke detaljstyre alt når det gjelder hva utbyggerne skal gjøre. Det går heller ikke an å sikre alle mot alt, mente Ann-Rita Mårstad (Høyre).

Også partikollega Roar Wessel Olsen mente politikerne må begrense sine krav.

– I min verden finnes det en grense for politikk. Vi har et ansvar for ikke å falle for fristelsen til å detaljstyre. Vi konkurrerer med andre attraktive byer, og vi må ikke gå i fella slik at utbyggere og investorer går for andre byer i stedet, fordi vi pålegger dem for mange krav.

– Det er ikke et pålegg til utbyggere, men det er bare et forslag til  å se på mulighetene, kommenterte Fossem.

Småbåthavn?

Det er planlagt småbåthavn i forbindelse med prosjektet. Det har ikke Sigrud Jacobsen noen tro på blir en realitet.

– Det er ikke annet en pynt på plantegningene. Det blir ikke noen småbåthavn der. Garantert!

– Kommunen kan ikke ta alle kostnader

Varaordfører Nordlund understreket betydningen av at utbyggerne tar sin del av regningen for de nye trafikale løsningene.

– Jeg skal ikke forsinke dette prosjektet, men vi må finne en fordelingsnøkkel. Kommunen har ikke økonomi til å dekke alle kostnadene nye veiløsninger vil utløse.

– Det er et stort boligkompleks, men vil det bli så mye trafikk her at veien må være ferdig før de kan flytte inn, spurte Marthe Hov Jacobsen.

Ifølge ordføreren er dette et krav fra Statens vegvesen.

– Dette er et flott prosjekt, og som vi ønsker å få til. Vi må få på plass de trafikale løsningene, ellers vil vegvesenet stoppe planene, og det er i hvert fall ingen tjent med, sa Tove Mette Bjørkmo.

Store planer

Det var i 2014 Ulv-Eirik Steinsvik lanserte prosjektet, med tre bygninger i det som nå er havet nedenfor Kiwi.

Et revidert planforslag ble levert Sortland kommune 16. januar i år.

I planbeskrivelsen fra Narud Stokke Wiig kommer det frem at området reguleres med sikte på å tilrettelegge for leilighetsbygg med inntil sju etasjer. Endringer fra eksisterende reguleringsplan vil være bygghøyde og endring av et område i sjøen.

Antallet leiligheter er også oppgradert fra 2014. Nå skal det altså bli cirka 94 leiligheter.