Oddveig jobbet på Sortland sykestue i 1956:

– Det var så mye mer menneskelig den gangen

Oddveig Johansen har ikke vært tilbake i huset siden sykestua brant i 1958. Nå mimrer hun tilbake til tida da hun jobbet på Sortland sykestue.

Oddveig Johansen jobbet på Sortland sykestue i 1956.  Foto: Sanna Drogset Børstad

Sortland

Oddveig Johansen fra Sortland jobbet som «pike» på Sortland sykestue i 7-8 måneder i 1956, året før hun begynte på sykepleien, og to år før sykestua brant. På det tidspunktet var hun 17 år gammel. Hun og den andre «piken» jobbet på kjøkkenet, vasket klær i kjelleren, badet pasienter og hjalp til der det var behov.